Niższe stawki czynszu dla przedsiębiorców na czas epidemii

Niższe stawki czynszu dla przedsiębiorców na czas epidemii

Zgodnie z wczorajszymi zapowiedziami, prezydent Andrzej Kotala podpisał dziś zarządzenie umożliwiające obniżenie stawki czynszu przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w lokalach wynajmowanych od miasta.

Dzięki dzisiejszej decyzji prezydenta miasta możliwa będzie obniżka stawki czynszu za lokal (maksymalnie 100%) na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego. Następnie 50% przez 3 kolejne miesiące po odwołaniu tego stanu. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zniżka jest udzielana, począwszy od 1 dnia miesiąca, w którym wniosek został złożony przez najemcę.

– Chcę wesprzeć chorzowskich przedsiębiorców. Dla wielu to bardzo trudna sytuacja, która zmusza ich do czasowego zamknięcia firm – komentuje Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa

Przedsiębiorcy – z branż niewymienionych w ustawie oraz w rozporządzeniu o zakazie prowadzenia działalności w związku z epidemią – którym drastycznie zmniejszyły się dochody, mogą złożyć stosowny wniosek o udzielenie czasowej obniżki stawki czynszu maksymalnie do 50%. Każda sprawa będzie rozpatrywana i analizowana indywidualnie.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa