Pedagodzy z wizytą we Włoszech

Pracownicy chorzowskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wzięli udział w międzynarodowym kursie. Polegał on na poszerzeniu wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki i psychologii.

Dodatkowo kurs był okazją do doskonalenia znajomości języka angielskiego oraz umożliwił poznanie podstaw języka włoskiego i włoskiej kultury. Kurs zorganizowano w ramach projektu „Efektywna Edukacja”, programu Erasmus + Edukacja Dorosłych, realizowanego w roku szkolnym 2018/2019.

W ramach doskonalenia zawodowego omówione zostały zagadnienia związane z trudnościami wychowawczymi, współpracą z rodzicami, mediacjami rodzinnymi, a także budowaniem poczucia satysfakcji z roli rodzica. Uczestnikom szkolenia umożliwiono spotkania z włoskimi pracownikami instytucji, sprawującej opiekę nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych i organizacji zajmującej się codziennymi zajęciami z dorosłą niepełnosprawną młodzieżą.

Jak podkreślają osoby zaangażowane w projekt, ciekawym doświadczeniem było zetknięcie się z instytucjonalnymi działaniami na rzecz asymilowania się emigrantów z lokalną społecznością. Pozyskanie międzynarodowych kontaktów z pewnością zaowocuje nowymi pomysłami na ciekawe inicjatywy wspólnych działań.

Dzięki wielopłaszczyznowemu szkoleniu i wymianie doświadczeń z włoskimi pedagogami i psychologami powstanie piętnaście nowych programów autorskich, umożliwiających szkolenia lub terapię rodziców. Programy będą wdrażane już w nowym roku szkolnym, zarówno w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, jak i w instytucjach edukacyjnych współpracujących z poradnią.

Chorzowscy pedagodzy, przy okazji udziału w kursie, mieli możliwość praktycznego wykorzystania swoich językowych umiejętności, m.in. podczas poznawania pięknych zakątków południowych Włoch, o co postarali się partnerzy projektu „Cultura e Dintoini” z miejscowości Martina Franca.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa