Sprawa działki po OPT: oświadczenie zarządu województwa

Sprawa działki po OPT: oświadczenie zarządu województwa
Wizualizacja osiedla, które miałoby powstać na terenie działki po byłym OPTmateriały spółki Green Park Silesia

Publikujemy oświadczenie Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie wycinki drzew na terenach przyległych do Parku Śląskiego.

„Z zaniepokojeniem obserwujemy proces przejmowania pod szeroko rozumianą działalność komercyjną i deweloperską terenu w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Śląskiego. Jego jaskrawym przykładem jest zezwolenie, jakie wydał Prezydent Miasta Chorzowa, na usunięcie 1327 sztuk drzew i 26 m2 krzewów z terenów przy ulicy Targowej w Chorzowie.

Jako Zarząd Województwa Śląskiego wyrażamy swój stanowczy sprzeciw wobec takiego postępowania i wydawania decyzji administracyjnych, pozwalających na wycięcie bogatego i różnorodnego zasobu, jakim jest zalesiony teren przyległy do Parku Śląskiego. Takie działania stoją w sprzeczności z zasadą poszanowania dobra wspólnego, jakim bez wątpienia jest Park Śląski.

Województwo Śląskie nie występowało jako strona w postępowaniu toczącym się w tej sprawie, w myśl obowiązujących przepisów prawa nie przysługiwał nam ten tytuł, nie mamy zatem formalnego prawa zaskarżyć decyzji Prezydenta Miasta Chorzowa, Andrzeja Kotali.

W pełni jednak popieramy starania jakie czyni Stowarzyszenie NASZ PARK, które zostało dopuszczone do udziału w postępowaniu administracyjnym, a także innych stowarzyszeń, które usiłują ratować największy park miejski w Europie.

W dniu dzisiejszym na ręce prezydenta Chorzowa złożone zostało pismo, w którym apelujemy do władz miasta, by podjęły skuteczne działania powstrzymujące ten proces.

(wyróżnienia od redakcji)

Czytaj też: Urzędnik odkrywa sekrety Chorzowa

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa