Reklama:


Sprawa działki po Ośrodku Postępu Technicznego: oświadczenie miasta

Sprawa działki po Ośrodku Postępu Technicznego: oświadczenie miasta
Wizualizacja osiedla, które miałoby powstać na terenie działki po byłym OPTmateriały spółki Green Park Silesia

W związku z wieloma pytaniami mieszkańców i mediów, miasto Chorzów przekazało szczegółową informację dotyczącą działki po Ośrodku Postępu Technicznego. Publikujemy jej pełną treść.

26 czerwca Urząd Miasta w Chorzowie zakończył postępowanie dotyczące wniosku spółki Green Park Silesia.

Właściciel działki po dawnym Ośrodku Postępu Technicznego ubiegał się o wycinkę drzew w związku z wyrównaniem terenu pod planowaną inwestycję. Ze względu na dużą różnicę wysokości działki wniosek dotyczył 1327 drzew.

7 marca spółka dostarczyła do urzędu dokumenty wraz z planem zakładającym budowę pawilonów handlowych. Po trwającej 3 miesiące weryfikacji wniosku oraz po oględzinach (z udziałem stowarzyszenia „Nasz Park”) miasto wydało zgodę na wycinkę wraz z nakazem nasadzeń zastępczych w takiej samej liczbie. Oznacza to, że inwestor będzie musiał zasadzić na swojej działce m.in. klony, brzozy i lipy.

Wydając decyzję na wycinkę urzędnicy muszą brać pod uwagę przede wszystkim zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z dokumentem od 2004 roku jest to teren pod usługi, handel i wystawiennictwo – plan od 15 lat zezwala więc na tego typu inwestycje.

Kolejny krok to weryfikacja wniosku pod względem formalnym. Biorąc pod uwagę przepisy o prawie własności, urząd staje się de facto notariuszem w tego typu sprawie. Gdy dokumentacja jest kompletna i nie koliduje z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego jedyną możliwą decyzją jest wydanie pozwolenia na wycinkę.

Przypominamy, że działka nigdy nie była własnością miasta Chorzów. W 2017 roku Skarb Państwa sprzedał ją prywatnej spółce.

(wyróżnienia od redakcji)

Omawiana działka na mapach google:

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa