Raport z chorzowskich szkół

Na zdjęciach basen w SP 5 oraz sale w SP 5 i SP 21, które od tego roku będą pełnić funkcję oddziałów przedszkolnych.Fot.: M. Śliwa

Wakacje zakończyły się, a na szkolnych korytarzach wybrzmiał pierwszy dzwonek. Przed rozpoczęciem nowego roku sprawdziliśmy, jak chorzowskie szkoły są przygotowane na przyjęcie uczniów.

Rok 2019 przyniósł kilka dużych inwestycji miejskich w oświacie. Większość z nich została ukończona przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 już od września będą mogli korzystać z gruntownie zmodernizowanego basenu. Koszt remontu wyniósł prawie 8,3 mln złotych. Na finiszu są prace związane z termomodernizacją budynku SP nr 5 wraz z wymianą elewacji i stolarki okiennej (wartość inwestycji to 18 mln złotych). Spośród innych, większych inwestycji warto wymienić rozbudowę i przebudowę budynku przy ul. Omańkowskiej, gdzie kosztem prawie 9,5 miliona złotych powstało Przedszkole nr 9.

W związku ze zmianami w systemie oświaty w Chorzowie utworzone zostały nowe oddziały przedszkolne, które zagwarantują opiekę najmłodszym mieszkańcom. Są to spore koszty dla budżetu miasta. Na przykład adaptacja na przedszkole części budynku Szkoły Podstawowej nr 25 kosztowała 2,3 mln zł. W nowym roku szkolnym nowe oddziały przedszkolne powstaną w Szkole Podstawowej nr 5 (oddział Przedszkola nr 21), Szkole Podstawowej nr 21 (oddział Przedszkola nr 3), Szkole Podstawowej nr 14 (kolejny oddział Przedszkola nr 1), Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego (oddział Przedszkola nr 29). Dodatkowy oddział utworzono także w Przedszkolu nr 27.

Sporo obaw wśród uczniów i rodziców budził problem „podwójnego rocznika” przy tegorocznym naborze do szkół średnich. W Chorzowie uniknięto związanych z tym komplikacji – w szkołach przygotowano większą liczbę miejsc niż liczba absolwentów kończących szkołę podstawową czy gimnazjum. Po rekrutacji pozostały wolne miejsca w liceach, technikach i szkołach branżowych, a większość absolwentów podstawówki (61% ogółu przyjętych) lub gimnazjum (57%) wybrało licea pierwszej preferencji.

– Podczas objazdu placówek oświatowych w mieście przekonujemy się, że są one dobrze przygotowane do nowego roku szkolnego. Pojawiają się pewne problemy z zapewnieniem kadry, ponieważ część nauczycieli, między innymi na skutek atmosfery politycznej w kraju i niedoceniania tego zawodu, rezygnuje z pracy. Generalnie są to pojedyncze przypadki, a my staramy się rozwiązywać te problemy, żeby jakość nauczania była na najwyższym poziomie – zapewnia Wiesław Ciężkowski, zastępca prezydenta Chorzowa.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa