Radni przegłosowali apel do premiera

Radni przegłosowali apel do premiera
Andrzej Kotala podczas prezentacji o stanie finansów miastaFot. Marcin Śliwa

XII Sesja Rady Miasta przebiegła pod znakiem prezentacji dotyczącej stanu finansów miasta. Wszystko w związku ze zmianami dotyczącymi mniejszych przychodów dla miasta z podatku PIT.

Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa, w długim wystąpieniu przedstawił, jakie konsekwencje dla Chorzowa będą miały zmiany wprowadzone przez rząd. Później debatowano o treści apelu. Radnych przede wszystkim interesowały końcowe zapisy. Ostatecznie zdecydowano, że treść będzie dotyczyła stosownych rekompensat dla samorządów w zamian za utracone dochody z PIT.

W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. 18 było za (wszyscy z KO i dwoje z PiS), a przeciw było dwoje radnych z PiS.

Szczegółowe wyniki głosowania

Poniżej przedstawiamy pełną treść apelu przegłosowaną przez radnych:

Szanowny Panie Premierze, Marszałkowie Sejmu i Senatu, Posłowie i Senatorowie, Panie Wojewodo,

wpływy środków z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT stanowią znaczącą część budżetu wszystkich gmin w kraju. Dlatego też mające wejść w życie 1 października br. zmiany, takie jak zmniejszenie podatku dochodowego od osób fizycznych z 18 do 17 procent, podwojenie kosztów uzyskania przychodów oraz zwolnienie osób do 26. roku życia z podatku dochodowego, wymuszą radykalne ograniczenie wydatków budżetowych i rezygnację z licznych, ważnych dla mieszkańców zadań. Tym bardziej, że w przyszłym roku gminy będą musiały znaleźć również środki m.in. na podwyżki cen energii czy rosnące wydatki na edukację – w tym obiecane przez Rząd podwyżki dla pracowników oświaty.

Według wyliczeń Związku Miast Polskich od 2020 roku na skutek zmian podatkowych do samorządów będzie trafiać rocznie o 7,2 miliarda złotych mniej. Niektóre gminy już zadeklarowały, z jakich inwestycji będą musiały w związku z tym zrezygnować. Są to na przykład: budowa i modernizacja mieszkań komunalnych czy przedszkoli, rozbudowa sieci ciepłowniczej i wodociągowej, remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych, wymiana starych pieców węglowych. Oszczędności trzeba będzie szukać poprzez ograniczenie lub likwidację programów kulturalnych, oświatowych i aktywizacyjnych.

Wreszcie – konieczne może się okazać zmniejszenie wydatków bieżących, czyli na czyszczenie ulic, światło na ulicach czy nasadzenia kwiatów. Prezydent Andrzej Duda w liście z okazji jubileuszu stulecia założenia Związku Miast Polskich określił samorządność „jednym z filarów polskiej demokracji i nowoczesnego państwa, silnego energią swoich obywateli”, podkreślając, że wzmacnianie demokracji lokalnej i umożliwienie jej stabilnego działania jest jednym z priorytetów jego prezydentury. Z kolei w liście skierowanym do przedstawicieli władz samorządowych z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego Prezydent napisał, że „zgodna współpraca między administracją rządową i samorządami jest warunkiem sprawnego funkcjonowania państwa i najlepiej służy obywatelom”.

Apelujemy zatem do Państwa by tę zgodną współpracę, dla dobra wszystkich obywateli Polski,kontynuować. Wskazane wcześniej zmiany podatkowe doprowadzą niestety do osłabienia samorządów, a w wielu przypadkach być może nawet do ich stagnacji i destabilizacji. W takich warunkach trudno będzie mówić o partnerstwie. W imieniu wszystkich, którym na sercu leży dobro polskiej samorządności, prosimy Pana Premiera, by wziął Pan pod uwagę te argumenty i przewidział stosowne rekompensaty dla jednostek samorządu terytorialnego.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa