Nagrody Prezydenta. Zgłoś swojego kandydata

Nagrody Prezydenta. Zgłoś swojego kandydata

Jak co roku Prezydent Miasta Chorzów przyznaje nagrody za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa oraz Medale za osiągnięcia w dziedzinie społecznej. Do 25 października można zgłaszać swoje propozycje kandydatów.

Rozpoczął się proces zgłaszania kandydatów do Nagrody Prezydenta Miasta Chorzów i Medalu spośród osób, instytucji i podmiotów, które w sposób szczególny zaznaczają swoją obecność w obszarze polityki społecznej Naszego Miasta.

Wnioski o Nagrodę Prezydenta Miasta oraz Medale można składać osobiście w Urzędzie Miasta Chorzów w Wydziale Polityki Społecznej (pokój 225 i 226), lub
w kancelarii ogólnej (pokój nr 1), można też nadsyłać pocztą na adres: Urząd Miasta Chorzów, Wydział Polityki Społecznej, ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów, w terminie do dnia 25 października 2019r.

Wnioski z kandydaturami należy składać na obowiązujących formularzach ustalonych w Zarządzeniach Prezydenta Miasta Chorzów.
Zgłoszenie w sprawie przyznawania Nagrody Prezydenta Miasta Chorzów za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa (link do formularza).
Zgłoszenie w sprawie przyznania medalu za osiągnięcia w dziedzinie społecznej (link do formularza).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Chorzów pod numerem telefonu: (32) 416-50-50 wew. 9225

Wręczenie przyznanych Nagród i Medali nastąpi w dniu 21 listopada br. podczas obchodów Dnia Służb Społecznych w Chorzowie.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa

Reklama:

Najnowsze wiadomości