Wybory do Sejmu i Senatu. Chorzowskie komisje gotowe do pracy

Wybory do Sejmu i Senatu. Chorzowskie komisje gotowe do pracy

W niedzielę 13 października wybory do Sejmu i Senatu. Przygotowaliśmy krótki poradnik dotyczący głosowania.

Lokale wyborcze będą otwarte od 7:00 do 21:00. W Chorzowie do wyborów przygotowane są 63 obwodowe komisje wyborcze. Szczegółowa rozpiska wraz z ulicami dostępna jest pod tym adresem.

– Przygotowaliśmy wszystkie lokale wyborcze, tablice i urny. Mamy uzgodnioną współpracę ze strażą miejską i policją. Wszyscy członkowie obwodowych komisji przeszli stosowne szkolenie – wymienia Leszek Słonina z Wydziału Spraw Obywatelskich, który koordynuje organizację wyborów na terenie Chorzowa.

W wyborach do Sejmu Chorzów jest na terenie okręgu nr 31, który obejmuje część województwa śląskiego z obszarami powiatu: bieruńsko-lędziński oraz miast na prawach powiatu: Chorzów, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Tychy.

W tym okręgu można głosować na kandydatów z pięciu list.

  1. KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
  2. KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
  3. KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
  4. KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
  5. KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI

Na wszystkich tych listach jest 17 kandydatów z naszego miasta.

W wyborach do Senatu nasze miasto znajduje się na terenie okręgu nr 74 obejmującego obszar miast na prawach powiatu: Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice.

Na karcie do głosowania do Senatu będą nazwiska czterech kandydatów:

1KOSTEMPSKI
Dawid Adam
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
KOALICJA OBYWATELSKA DAWID KOSTEMPSKI
2MERCIK
Henryk Krzysztof
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY
KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
3SWACZYNA
Leon
KOMITET WYBORCZY
ŚLONZOKI RAZEM
4TOBISZOWSKA
Dorota Jolanta
KOMITET WYBORCZY
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Kto może głosować w wyborach do Sejmu i Senatu?

Głosować mogą obywatele polscy, którzy są pełnoletni, mają pełnię praw publicznych i są wpisani do spisu wyborców. Nie mogą głosować osoby prawomocnie ubezwłasnowolnione, ani pozbawione praw publicznych lub wyborczych.

W wyborach do Sejmu i Senatu można głosować w miejscu stałego zamieszkania, a także poza nim: w Polsce, zagranicą lub na polskim statku morskim.

Jak oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu?

– W lokalu wyborczym zostaniesz poproszony o dokument ze zdjęciem – dowód osobisty lub paszport

– Jeśli jesteś w spisie wyborczym, to otrzymasz dwie karty do głosowania. Ich odbiór obowiązkowo potwierdzasz podpisem w spisie wyborców

– Karta do głosowania w wyborach do Sejmu zawiera listy z kandydatami na posłów – ich nazwiska będą na szarym tle

– Znajdź listę kandydatów, na którą chcesz głosować. Postaw znak „X” w kratce wybranego kandydata, wyłącznie na tej liście. Jeżeli postawisz znak „X” na więcej niż jednej liście kandydatów albo nie postawisz go wcale – Twój głos będzie nieważny.

– Nazwiska na karcie do głosowania w wyborach do Senatu będą na żółtym tle

– Znajdź kandydata, na którego chcesz zagłosować. Postaw znak „X” w kratce wyłącznie jednego kandydata. Jeżeli postawisz znak „X” w kratce obok nazwiska więcej niż jednego kandydata albo nie postawisz go wcale – Twój głos będzie nieważny.

Informacje, w jaki sposób oddać swój głos, znajdziesz na dole karty do głosowania. Jeśli nadal będziesz mieć wątpliwości, jak poprawnie zagłosować – zapytaj członków obwodowej komisji wyborczej.

PAMIĘTAJ! Znak „X” to co najmniej dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki

Głosowanie osób niepełnosprawnych

Jeżeli jesteś wyborcą niepełnosprawnym, możesz głosować osobiście w lokalu wyborczym w Twoim obwodzie głosowania. Możesz także głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym, w tym także w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych ( wtym celu należało złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania).

Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną, posługującą się alfabetem Braille’a, możesz głosować w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania, sporządzonej w tym alfabecie. W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda Ci na Twoją prośbę nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu nakładkę zwróć komisji.

Źródło: www.pkw.gov.pl, www.wybiermawybory.pl

Najważniejsze informacje o wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. znajdują się na stronie www.pkw.gov.pl, a także na bip.chorzow.eu.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa