Reklama:


Zmiany w organizacji ruchu przy ul. Mielęckiego

Zmiany w organizacji ruchu przy ul. Mielęckiego

We wtorek 15 października w godzinach porannych w ciągu ulicy Mielęckiego rozpoczną się prace związane z przebudową sieci gazowniczej. Spowoduje to czasowe zmiany w organizacji ruchu.

Na czas realizacji pierwszego etapu prac na odcinku między ulicami Strzelców Bytomskich i Chrobrego wprowadzony zostanie jednokierunkowy ruch pojazdów (w kierunku ulicy Strzelców Bytomskich). Spowodowane jest to zakresem wykonywanych robót. Ponadto wyłączone z ruchu zostaną chodniki oraz ciągi postojowe położone w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc prowadzonych prac.

Zakończenie modernizacji sieci gazowniczej oraz przywrócenie stałej organizacji ruchu planowane jest w dniu 15 listopada. Aktualną sytuację drogową w ciągu ulicy Mielęckiego można obserwować na mapie zamieszczonej poniżej.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa

Reklama:

Najnowsze wiadomości