Rynek pięknieje

Rynek pięknieje

Trwa remont elewacji budynku Urzędu Miasta. Poprzednie prace konserwatorskie związane z fasadą zabytkowego gmachu przeprowadzono w 2001 roku.

Gmach chorzowskiego ratusza wpisany jest do rejestru zabytków, co wiąże się ze specjalnymi wymogami technicznymi przy wszelkich pracach remontowych. Odnowiona zostanie elewacja od strony rynku, ul. Jagielońskiej i ul. Powstańców. Dodatkowo zainstalowane będzie nowe oświetlenie, zapewniające atrakcyjną iluminację fasad. Na budynku pojawi się również elektroniczny panel ogłoszeniowy, który będzie informował mieszkańców o bieżącym stanie powietrza.

Nie należy spodziewać się rewolucji wizualnej – według ekspertyz konserwatorskich obecna kolorystyka jest już dostosowana do wieku i historycznej architektury budynku ratusza. Zakończenie prac remontowych planowane jest na koniec grudnia tego roku. Koszt inwestycji to prawie 1,5 mln złotych.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa