Wszystkich Świętych. Zmiany w organizacji ruchu

Wszystkich Świętych. Zmiany w organizacji ruchu

W związku z uroczystością Wszystkich Świętych, w piątek 1 listopada, w godzinach od 6:00 do 22:00 wprowadzone zostaną zmiany organizacji ruchu w ciągach ulic sąsiadujących z cmentarzami.

Zmiany dotyczą następujących obszarów:
– rejon cmentarza (przy kościele św. Ducha) przy ul. Dąbrowskiego: wprowadzenie zakazu zatrzymywania się na odcinku od skrzyżowania z ul. Omańkowskiej do rejonu węzła drogowego drogi wojewódzkiej nr 902 (Drogowa Trasa Średnicowa),
– rejon cmentarza przy ul. Janasa: wprowadzenie zakazu zatrzymywania się w ciągu ul. Janasa na odcinku od skrzyżowania z ul. Opolską do skrzyżowania z ul. 3-go Maja,
– rejon cmentarza (przy kościele św. Józefa) przy ul. Mariańskiej: wprowadzenie zakazu zatrzymywania się na odcinku od skrzyżowania z ul. św. Wojciecha do skrzyżowania z ul. Janasa.

Zamknięte dla ruchu kołowego zostaną następujące ciągi ulic:
– ul. Drzymały – odcinek od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do bramy cmentarza,
– ul. Cmentarna – odcinek od skrzyżowania z ul. Hajducką do skrzyżowania z ul. Urbanowicza,
– ul. Kalusa – cały przebieg ulicy.

W ciągu ulicy Kordeckiego w ww. okresie wprowadzony zostanie jednokierunkowy ruch pojazdów prowadzony z kierunku ulicy Hajduckiej w kierunku ulicy Częstochowskiej.

Wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu uwzględniona zostanie na mapach bezpłatnej nawigacji Waze w ramach współpracy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów z firmą Google (program bezpłatnej wymiany danych o ruchu drogowym Waze Connected Citizens https://www.waze.com/pl/ccp).

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa

Reklama:

Najnowsze wiadomości