Reklama:


Najaktywniejsi społecznicy nagrodzeni

Część artystyczna Gali oraz laureaci nagród.Fot.: M. Śliwa

W Chorzowskim Centrum Kultury odbyły się obchody Dnia Służb Społecznych w Chorzowie. To uroczystość nawiązująca do ogólnopolskiego Dnia Pracownika Socjalnego.

W trakcie uroczystości wręczone zostały Nagrody Prezydenta Miasta Chorzów za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa oraz Medale za działalność w dziedzinie społecznej. Uroczystość była okazją do spotkania się przedstawicieli samorządu lokalnego, pracowników socjalnych zatrudnionych w miejskich instytucjach pomocy społecznej oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów niepublicznych działających w sferze pomocy społecznej.

Z krótkim przedstawieniem artystycznym wystąpiła Pani Iwona Nawrot, ubiegłoroczna laureatka Nagrody Prezydenta Miasta Chorzów za szczególne osiągnięcia
w realizacji polityki społecznej Chorzowa oraz podopieczni Chorzowskiej Fundacji Centrum UskrzydlijDzieciaki.pl., której jest prezesem.

– Jeszcze raz gratuluję wyróżnionym, jednocześnie dziękując w imieniu wszystkich tych, którzy doświadczyli Waszej pomocy – powiedział ze sceny Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa

Laureaci Nagrody Prezydenta Miasta Chorzów za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa – 2019r.

Kategoria indywidualna:

Pani Aleksandra Weindich – za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa, wieloletnie, wielopłaszczyznowe zaangażowanie oraz profesjonalizm
w podejmowaniu inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności Chorzowa, w szczególności na rzecz wyrównywania szans dzieci i rodzin pochodzących ze społeczności romskiej, promujących rozwiązania aktywizujące osoby starsze, a także wspierających i integrujących sektor chorzowskich organizacji pozarządowych. (Kierownik Centrum Aktywizacji Społecznej w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie).

Kategoria zespołowa:

Ośrodek Psychoterapii i Promocji Rodziny działający przy Stowarzyszeniu na Recz Rodziny – za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa, za nieprzerwane od 20 lat konsekwentne i skuteczne działania na rzecz lokalnej społeczności, polegające na profesjonalnym udzielaniu specjalistycznej, kompleksowej pomocy i wsparcia rodzinom oraz ich członkom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Laureaci medali za działalność w dziedzinie społecznej – 2019r.

Pani Ewa Adamczyk – za osiągnięcia w dziedzinie społecznej, w szczególności za osobiste zaangażowanie i wrażliwość podczas wypełniania funkcji opiekuńczych wobec osób starszych i niepełnosprawnych, a także za wieloletnią działalność wolontarystyczną na rzecz dzieci i młodzieży – podopiecznych placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie „Chorzowska Lauba” w Chorzowie. (Pracownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej oraz wolontariuszka w Świetlicy Opiekuńczej ”Dziupla pod chmurką” – placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie „Chorzowska Lauba”)

Pani Aleksandra Cempa – za osiągnięcia w dziedzinie społecznej, w szczególności za podejmowane działania aktywizujące, zmierzające do przełamywania barier i ograniczeń, a w konsekwencji poprawiające kondycję psychofizyczną starszych i niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Nadzieja” w Chorzowie. (Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie, wolontariuszka w Domu Pomocy Społecznej „Nadzieja”).

Pani Anna Nawrat – za osiągnięcia w dziedzinie społecznej, w szczególności za podejmowane działania aktywizujące, zmierzające do przełamywania barier i ograniczeń, a w konsekwencji poprawiające kondycję psychofizyczną starszych i niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Nadzieja” w Chorzowie. (Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie, wolontariuszka w Domu Pomocy Społecznej „Nadzieja”).

Pani Agnieszka Rozik – za osiągnięcia w dziedzinie społecznej w szczególności za zaangażowanie i profesjonalizm przy podejmowaniu działań zmierzających do poprawy sytuacji życiowej osób starszych, niesamodzielnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. (Zastępca Kierownika Działu Usług w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie).

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa

Reklama:

Najnowsze wiadomości