Przedszkole wolne od smogu

Przedszkole wolne od smogu

Do Przedszkola nr 1 w Chorzowie Batorym trafiło 5 oczyszczaczy powietrza. Sprzęt pochodzi z kampanii „Mogę zatrzymać smog. Przedszkolaku złap oddech!”.

Kampania „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” to projekt Zarządu Województwa Śląskiego, którego celem jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie.

O wzięcie udziału w kampanii wnioskowali rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 1. Ich pomysł przyniósł zamierzony efekt. Spośród chętnych z całego województwa takie oczyszczacze trafiły również do Chorzowa. W najbliższych dniach rozpoczną się testy nowego sprzętu.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa