Ostatni moment na skorzystanie z bonifikaty

Ostatni moment na skorzystanie z bonifikaty

W Urzędzie Miasta można starać się o bonifikatę w wysokości 60% od kwoty opłaty przekształceniowej płatnej jednorazowo. Ta forma wsparcia dla dotychczasowych użytkowników wieczystych gruntów, będzie obowiązywała do końca 2020 roku.

Dotyczyć to będzie zarówno osób, które zaświadczenia o przekształceniu otrzymają z urzędu jak i na wniosek. Bonifikata udzielana jest na pisemny wniosek osobom, które zgłoszą zamiar jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej. Osoby ubiegające się o bonifikatę nie mogą posiadać zaległości z tytułu rocznych opłat przekształceniowych oraz opłat rocznych za użytkowanie wieczyste obowiązujących do dnia przekształcenia. Wnioski o bonifikatę można składać dopiero po otrzymaniu zaświadczenia o przekształceniu.

Urząd Miasta informuje, że w związku z dużą liczbą użytkowników wieczystych, a także koniecznością dokonania indywidualnej analizy stanu prawnego każdej nieruchomości, nie wszystkie zaświadczenia o przekształceniu zostaną wydane do końca 2019 r. W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty rocznej za rok 2019 lub lata następne oraz złożenia wniosku o przyznanie bonifikaty i zgłoszenia zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej, opłaty te podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet opłaty jednorazowej.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa