Reklama:


Stwórz własną bombkę i wygraj nagrody

Stwórz własną bombkę i wygraj nagrody

Trwa kolejna edycja konkursu na świąteczną bombkę organizowanego przez Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie. Został już tylko tydzień na dostarczenie prac.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Jak co roku, zabawa cieszy się olbrzymią popularnością. Bombka powinna zostać stworzona według własnego projektu dowolną techniką. W przypadku bombek szklanych organizatorzy proszą o odpowiednie zabezpieczenie, ponieważ prace uszkodzone / potłuczone nie będą brały udziału w konkursie. Autorem bombki zgłoszonej do konkursu może być tylko jedna osoba.

Pracę, wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową, należy przesłać pocztą na adres muzeum (Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, ul. Parkowa 25, 41-500 Chorzów) z dopiskiem na przesyłce: „Konkurs na bombkę świąteczną”. Konkursowe bombki można też złożyć osobiście w sekretariacie Muzeum (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30). Bardzo ważne jest poprawne zabezpieczenie prac, aby nie uległy uszkodzeniu podczas transportu.

Termin dostarczenia prac upływa 9 grudnia (decyduje data wpływu), a prace dostarczone po tej dacie nie będą oceniane. Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 15 grudnia podczas imprezy „Śląsko Wilijo”. Wyniki konkursu zostaną również podane na stronie internetowej muzeum. Po zakończeniu konkursu zostanie otwarta wystawa nadesłanych prac.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa

Reklama:

Najnowsze wiadomości