Reklama:


Temat wysypiska na terenach poprzemysłowych. List od syndyka

Temat wysypiska na terenach poprzemysłowych. List od syndyka

Wracamy do tematu planowanego składowiska odpadów, o którym pisaliśmy na naszym portalu. Do sprawy odniósł się syndyk masy upadłości po Hucie Kościuszko S.A.

Publikujemy pismo, które otrzymaliśmy od Przemysława Zalewskiego, syndyka masy upadłości Huty Kościuszko S.A. List publikujemy w całości. Pisownia oryginalna. Odnosi się ono do tego tekstu: „Miasto nie chce wysypiska. Co na to marszałek?”

Poniżej tekst sprostowania:

„Nie jest prawdą, iż Huta Kościuszko S.A. w upadłości likwidacyjnej, czy też jakikolwiek inny podmiot planuje utworzyć składowisko odpadów na terenie po Hucie Kościuszko, dotyczy to zarówno odpadów komunalnych, jak i odpadów niebezpiecznych.

Huta Kościuszko S.A. w upadłości likwidacyjnej na podstawie decyzji Marszałka Województwa Śląskiego zajmuje się przetwarzaniem odpadów budowlanych i poprzemysłowych i to w ramach tych czynności pozyskuje odpady. Pozyskiwane odpady to odpady wymienione w w/w decyzji – na które składają się między innymi gleba, ziemia, kamienie, gruz ceglany, gruz betonowy i przeznaczone są do wypełnienia terenu niekorzystnie przekształconego – w tym zapadliska o głębokości około 9 m – w rejonie hałdy Huty Kościuszko. Odpady do uzdatniania zdegradowanego terenu wykorzystywane są w taki sposób, aby po zakończeniu prac uzyskać teren inwestycyjny: między innymi pod zabudowę przemysłową. Tylko i wyłącznie w takim zakresie są i będą prowadzone działania na terenie, na których wcześniej Huta Kościuszko prowadziła swoją produkcję.

Odpady przywożone na teren Huty są tylko i wyłącznie czasowo magazynowane do momentu wykorzystania ich podczas wypełniania terenu niekorzystnie przekształconego po hałdzie Huty Kościuszko.

Prywatny przedsiębiorca realizując na rzecz Huty Kościuszko w upadłości likwidacyjnej usługi makroniwelacji wystąpił jedynie o możliwość czasowego magazynowania takich odpadów na jej terenie. Działanie to ma na celu lepszą kontrolę jakościową dostarczanych odpadów, jak i sprawniejsze ich pozyskanie i wykorzystanie w technologii makroniwelacji.

Z poważaniem

Syndyk Masy Upadłości

Przemysław Zalewski

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa

Reklama:

Najnowsze wiadomości