Nowy skład Rady Seniorów

Nowy skład Rady Seniorów

Prezentujemy wyniki wyborów do Chorzowskiej Rady Seniorów na III kadencję na lata 2020-2022.

Głosowanie z 16 stycznia wyłoniło nową, 15-osobową Radę Seniorów. Do Chorzowskiej Rady Seniorów na III kadencję wybrani zostali:

1. Durczok Iwona
2. Kot Andrzej
3. Kukowka Helena
4. Muszyński Andrzej
5. Nowak Maria
6. Olejniczak Dariusz
7. Pąchalska Irena
8. Rozmarynowska Irena
9. Sodowski Andrzej
10. Staszowska Urszula
11. Swoboda Zdzisław
12. Szczepanek – Szmajduch Władysława
13. Szpularz Jerzy
14. Śliwa Magdalena
15. Ziaja Róża

W głosowaniu mogli wziąć udział wszyscy mieszkańcy Chorzowa, którzy ukończyli 60 rok życia. W sumie oddanych zostało 384 głosów, w tym 3 nieważne. W toku prowadzonych wyborów wyniknęła konieczność przeprowadzenia losowania pomiędzy kandydatami, którzy uzyskali jednakową liczbę głosów: panią Ireną Rozmarynowską i panem Stefanem Prządką. W wyniku losowania wygrała pani Irena Rozmarynowska. Nie doszło do zdarzeń zakłócających przebieg głosowania lub wpływających na jego ważność.

Szczegółowe informacje znajdują się w Zarządzeniu Nr OR.34.2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wyników wyborów oraz Chorzowskiej Rady Seniorów na III kadencję na lata 2020-2022.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa