Zmiany w ruchu drogowym na ul. 3 Maja

Zmiany w ruchu drogowym na ul. 3 Maja
To kolejne zmiany jakie czekają mieszkańców okolicznych osiedli.Fot.: M. Banduch

W najbliższy poniedziałek 27 stycznia w godzinach przedpołudniowych w związku z przebudową ul. 3 Maja wejdą w życie zmiany w ruchu drogowym. Wśród nowości jest wprowadzenie ruchu jednokierunkowego, objazdy i ograniczenia postojowe.

Ze względu na zakres prowadzonych robót oraz bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, wprowadzone zostanie kilka zmian w organizacji ruchu.

W ciągu ulicy 3 Maja na odcinku od skrzyżowania z ul. Katowicką do skrzyżowania z ul. Floriańską wprowadzony zostanie jednokierunkowy ruch pojazdów. W miejscu prowadzonych robót wprowadzone zostanie ograniczenie postoju pojazdów. Postój możliwy będzie na chodnikach tylko na wybranych odcinkach ulicy. Ograniczony zostanie również wjazd z ulicy Katowickiej w ulicę 3 Maja pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t za wyjątkiem pojazdów budowy, komunikacji miejskiej, zaopatrzenia, Straży Pożarnej i służb komunalnych.

Wprowadzony zostanie objazd do Bytomia (droga krajowa nr 79) z kierunku ul. 3 Maja w kierunku ul. Katowickiej, przez ulice Miarki, Łagiewnicką i Krzyżową. Objazd do Katowic (DK79) z kierunku ul. 3 Maja w kierunku ul. Katowickiej poprowadzony zostanie przez ulice Floriańską i Krakusa.

Zamknięte dla ruchu pojazdów zostanie również połączenie ulicy Stalmacha z ul. 3 Maja oraz połączenie ul. 23 Czerwca z ul. 3 Maja. Dojazd do tych ulic z kierunku ul. 3 Maja możliwy będzie wyznaczonym objazdem poprowadzonym ulicami Miarki, św. Piotra, Pl. Mickiewicza i Wileńską (oraz 23 Czerwca i Barską do ul. Stalmacha).

W związku z trwającą już przebudową torowiska tramwajowego oraz zmianami w organizacji ruchu wprowadzone zostaną zmiany w komunikacji zbiorowej o których informowaliśmy tutaj.

Szczegóły zmian prezentujemy na poniższej grafice:

Zmiany obejmą również ruch pieszych. Wybrane odcinki chodników zostaną wyłączone z użytkowania, zapewniony zostanie dostęp do posesji. Zakończenie tego etapu prac planowane jest na czerwiec tego roku. Celem ułatwienia poruszania się kierowcom po ulicach objętych wprowadzanymi zmianami organizacji ruchu, wszystkie zamknięcia ulic oraz zmiany kierunków jazdy uwzględnione zostaną na mapach bezpłatnej nawigacji Waze w ramach współpracy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów z firmą Google.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa