XVII Sesja Rady Miasta. Relacja tekstowa na żywo

XVII Sesja Rady Miasta. Relacja tekstowa na żywo

Trwa Sesja Rady Miasta. Dziś radni podejmą decyzję miedzy innymi o budowie nowych mieszkań przy ul. 3 Maja. Będzie też o statucie Muzeum Hutnictwa.

ODŚWIEŻ, BY ZOBACZYĆ NAJNOWSZE INFORMACJE

10:50

Koniec sesji.

10:45

Mariola Roleder przedstawia informację na temat gotowości miasta do walki z koronawirusem.

10:41

Radni debatują o kwestii smogu i ochrony środowiska. Pada też temat skweru Witolda Pileckiego, który nie jest dostatecznie oświetlony.

10:36

Radny Tomasz Krawczyk prosi, by zająć się porządkiem na ulicy Śląskiej.

10:35

Radny T. Piecuch chciałby, żeby na sale sesyjną wróciła gablota z Ewangelią.

10:21

Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

Tomasz Piecuch, radny PiS: Nie godzi się, żeby z jednej strony składano kwiaty w miejscu pamięci o Auschwitz, a potem pod pomnikiem wdzięczności Armii Czerwonej.Chciałbym, żebyśmy przenieśli ten pomnik na cmentarz w Chorzowie Starym.

Wiesław Ciężkowski: Główne mogiły są w Chorzowie Starym. Nie byłem pod tymi pomnikami. Powoli dojrzewamy, żeby ten problem uporządkować. Smutna wiązanka na płocie ZUS-u (odnosi się do innego tematu, o którym mówił Tomasz Piecuch)? Władze ZUS-u odmówiły nam zgody na umieszczeni tablicy na budynku ZUS-u.

Barbara Tabin, radna KO: Nikt nie zdaje sobie sprawy, co przeżywały matki i rodzina, gdy żołnierze szli na front. Oni są żołnierzami. Powinien być przeniesiony pomnik na cmentarz, bo to właściwe miejsce.

10:12

Radni zajmują się uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż budynku użytkowego, położonego w Chorzowie przy ul. Morcinka 2a oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu najemcy tego budynku.

10:11

Radni podejmują uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. dr. Wincentego Styczyńskiego.

10:10

Radni podejmują uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych.

10:05

Radni zajmują się uchwalą w sprawie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. 3 Maja w Chorzowie. Właściciel terenu chce wybudować obiekt mieszkalny na działce między zakładem kamieniarskim a warsztatem. Uchwała została podjęta.

10:04

Radni zajmują się nadaniem statutu Centrum Integracji Międzypokoleniowej. Uchwała została podjęta.

10:02

Sesję zaczyna prowadzić Marian Salwiczek, zastępca przewodniczącego RM.

Radni zajmują się nadaniem statutu Muzeum Hutnictwa w Chorzowie. Uchwała została podjęta.

9:56

Radni zajmują powołaniem Adama Kowalskiego na członka Rady Muzeum w Chorzowie. Jednocześnie odwołaniem z funkcji członka Ryszarda Szopy.

Jacek Nowak, radny PiS: Pan Szopa dostał wypowiedzenie z pracy w muzeum. Wydaje mi się, że jego wieloletnie doświadczenie, jest sporym atutem. Jest człowiekiem, który zna Chorzów, a takich ludzi coraz mniej w naszym mieście. Niewłaściwe też jest wprowadzenie do organu nadzorczego. Chciałbym odrzucić ten projekt.

Głosowało 19 radnych. 4 za, 7 przeciw, 8 wstrzymało się. Uchwała nie została podjęta.

9:52

Radni zajmują się uchwałą w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Chorzów.

9:45

Radni zajmują się uchwałą w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Chorzów.

Problemy finansowe w systemie edukacji nie znikną. Dlatego musimy podejmować niepopularne decyzję. Musimy zmienić pensum zgodnie z tabelą – mówi zastępca prezydenta.

Tomasz Piecuch, radny PiS: Przekazujemy miliony na Ruch, na muzeum, a oszczędzamy na edukacji. Tylko taka refleksja.

Bożena Karpińska, przewodnicząca komisji edukacji: Ta uchwała dotyczy tylko dyrektorów, nie – nauczycieli. To jest góra – cztery godziny. To nie jest spore zabieranie pieniędzy.

W. Ciężkowski: Jestem oświatowcem. Ale nie musimy żyć tylko oświatą. Miasto ma rożne ważne potrzeby. Kierowanie to decydowanie o wyborach. Staramy się tak robić, by nie likwidować.

Głosowało 20 radnych. 16 za, 2 przeciw, 2 wstrzymał się od głosu.

9:43

Radni wyrażają zgodę na zmianę nazwy Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 33 im. Jana Brzechwy przy ul. Dyrekcyjnej 3 w Chorzowie na: „Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 33 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Przyszpitalnymi przy ul. Dyrekcyjnej 3 w Chorzowie”. Nauczyciele z odpowiednimi kwalifikacjami będą mogli dzięki temu prowadzić naukę w szpitalu dziecięcym.

9:40

Radni zajmują się uchwałą w sprawie wyłączenia Branżowej Szkoły I stopnia Nr 3 z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 przy ul. Stefana Batorego 37 w Chorzowie oraz zamiaru jej likwidacji. – Chcemy, żeby to było czyste technikum – mówi Wiesław CIężkowski, zastępca prezydenta Chorzowa.

Radni w związku z powyższym likwidują zespół szkół. Radni zdecydowali się na likwidację Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 przy ul. Stefana Batorego 37 w Chorzowie.

9:37

Radni zajmują się uchwałą w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania.

9:35

Radni głosują w sprawie przystąpienia do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Uchwała została podjęta.

9:34

Radni godzą się na zmiany w budżecie i w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

9:20

Tomasz Piecuch, radny PiS pyta o zmiany w budżecie. – Ile w tym roku otrzyma Ruch Chorzów za promocję? Jaka będzie ostateczna kwota związana z budową Muzeum Hutnictwa? Ile będzie kosztowało utrzymanie?

Małgorzata Kern, skarbnik: W 2019 r. nie udało nam się zapłacić. W ubiegłym roku udało nam się zapłacić 600 tys. zł. 1 mln 400 tys. zł zostało zapłacone w tym roku. Jeśli w tym roku będziemy chcieli przeznaczyć 2 mln zł na Ruch, będzie trzeba to przegłosować.

Wiesław CIężkowski: Utrzymanie będzie kosztowało 3 mln zł. Ale w przyszłości chcemy utrzymać tylko jedną placówkę w mieście. Muzeum miejskie przestanie docelowo istnieć. Może za to istnieć dział historii miasta przy muzeum hutnictwa.

Jacek Nowak, radny PiS: Co się składa na kwotę 500 tys. zł. związaną z obecnym utrzymaniem muzeum?

Odpowiada Adam Kowalski, dyrektor muzeum hutnictwa: To są koszty 4 etatów administracyjnych, łącznie z moim. Przedstawia również pełną informację o działalności muzeum hutnictwa, na którą składają się koszty organizacyjne związane z przygotowaniem działalności placówki.

Sebastian Matyjaszczyk, radny PiS, pyta, jak wygląda budżet Muzeum w Chorzowie. – 1,5 miliona – pada odpowiedź.

9:15

Małgorzata Kern, skarbnik miasta, przedstawia zmiany w uchwale budżetowej.

9:10

Wiesław Ciężkowski, zastępca prezydenta Chorzowa składa informację o tym, co działo się między sesjami.

9:08

Dziś pod nieobecność Waldemara Kołodzieja, obrady prowadzi Halina HIltawska, zastępczyni przewodniczącego Rady Miasta

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa