Kwalifikacja wojskowa. Wszystko, co trzeba wiedzieć przed spotkaniem z komisją

Kwalifikacja wojskowa. Wszystko, co trzeba wiedzieć przed spotkaniem z komisją
Choć służba wojskowa nie jest już obowiązkowa, to nadal każdy musi przejść proces kwalifikacji.Fot.: materiały prasowe WKU

Dziś rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chorzowie będzie prowadzić proces kwalifikacji do 2 marca.

Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej oznacza konieczność stawienia się przed Wójtem lub Burmistrzem (Prezydentem Miasta), powiatową komisją lekarską oraz Wojskowym Komendantem Uzupełnień.

Do kwalifikacji wojskowej w 2020 roku muszą się stawić:
– mężczyźni urodzeni w 2001 r.;
– mężczyźni urodzeni w latach 1996-2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
– osoby urodzone w latach 1999-2000, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
– kobiety urodzone w latach 1996-2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944)
Zgodnie z § 7 rozporządzenia MSWiA oraz MON z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017, poz. 1980).

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia prezydentowi miasta:

a) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
b) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

Dla powiatowej komisji lekarskiej należy przygotować dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

Na spotkanie z wojskowym komendantem uzupełnień należy zabrać:

a) aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy
b) dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
c) potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przedstawia te same dokumenty wraz z wojskowym dokumentem osobistym, czyli tzw. książeczkę wojskową.

Na terenie administrowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Chorzowie kwalifikacja wojskowa będzie odbywała się w Starochorzowskim Domu Kultury przy ul. Siemianowickiej 59 od 17 lutego do 2 marca br. Jeżeli z ważnych przyczyn nie można stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, należy zawiadomić o tym prezydenta miasta, najpóźniej w dniu pierwszej kwalifikacji wojskowej, dołączając jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny niestawienia się.

Pozostałe informacje dostępne są na stronie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Chorzowie.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa