Miejski program profilaktyki z nominacją do nagrody

Miejski program profilaktyki z nominacją do nagrody

Chorzów został nominowany w konkursie „Zdrowy Samorząd” za program wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci. W sumie w konkursie bierze udział 135 programów zgłaszanych przez gminy, powiaty i województwa.

Konkurs „Zdrowy Samorząd”, organizowany jest po raz trzeci przez PortalSamorzadowy.pl oraz portal i magazyn Rynek Zdrowia. Nominacja dla naszego miasta została przyznana za „Program wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci w wieku 5 lat zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów na lata 2018-2020”. Chorzów znalazł się wśród 30 samorządów wybranych do trwającego już głosowania internetowego.

Odpowiednia korekcja wady u dzieci, jeszcze przed rozpoczęciem nauczania szkolnego, może zapobiec opóźnieniu w rozwoju psychoruchowym dziecka oraz uchronić przed problemami w nauce czytania i pisania. Na przestrzeni 5 lat w Chorzowie nadal przybywa nowych zachorowań związanych z chorobami wzroku, podobnie jak w Polsce i województwie śląskim. Do nominowanego programu zostały włączone dzieci mieszkające w Chorzowie, spełniające kryterium wieku (wg rocznika urodzenia).

W ramach programu m.in. odbyły się:
– wykłady wygłoszone przez lekarza okulistę w wybranych chorzowskich przedszkolach na tematy zdrowotnych i społecznych skutków późno wykrytych wad wzroku, higieny i dbałości o narząd wzroku oraz profilaktyki chorób wzroku
– konsultacje okulistyczne wraz z wykonaniem badań okulistycznych, tj.: badanie ostrości wzroku do dali i bliży, badanie ruchomości gałek ocznych, badanie dna oka oraz refrakcji, badanie wady refrakcji refraktometrem po porażeniu akomodacji.

W okresie 2018-2019 w programie wzięły udział 1124 osoby, w tym 986 przebadanych dzieci oraz 138 rodziców/opiekunów, którzy uczestniczyli w wykładach.

Laureaci trzeciej edycji Konkursu „Zdrowy Samorząd” wyłonieni zostaną przez Radę Konsultacyjną powołaną przez organizatora, w skład której będą wchodzić między innymi przedstawiciele instytucji centralnych i uczelni medycznych. Oprócz oceny, której dokona Rada Konsultacyjna, zgłoszenia zostaną poddane pod głosowanie czytelników serwisów Portal Samorządowy i Rynek Zdrowia. Głosować będzie można do 24 lutego, do godz. 12:00. Każdy może oddać głos „za” lub „przeciw” każdemu ze programów profilaktycznych i prozdrowotnych polskich samorządów.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa