Zmarł Henryk Komander

Zmarł Henryk Komander

Henryk Komander (1936-2020)

– Chciałem, jako radny, pozostawić dobry ślad w mieście. Myślę, że to się spełniło – mówił w czasie sesji Rady Miasta 28 października 2010 roku, odbierając Medal za Zasługi dla Miasta Chorzowa. Podkreślił przy tym, że niezwykłe wyróżnienie to największy zaszczyt, jaki spotkał go w życiu.

Był chorzowianinem, urodzonym w Wielkich Hajdukach (dziś Chorzów Batory), w rodzinie od pokoleń związanej z miastem. Uzyskał wykształcenie średnie techniczne oraz podyplomową specjalizację zawodową II stopnia z zakresu mechaniki. 40 lat przepracował w Hucie Batory (w tym ponad dwie dekady jako członek dozoru technicznego). Za swoją pracę został uhonorowany srebrnym i złotym Krzyżem Zasługi. W roku 1992 przeszedł na emeryturę.

W roku 1994 został rekomendowany przez Związek Górnośląski w wyborach do lokalnego samorządu. Zajmując pierwsze miejsce w swoim okręgu został radnym miasta Chorzowa. Sprawował mandat przez cztery kolejne kadencje. Jako radny był Przewodniczącym Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta oraz członkiem Komisji Kultury i Sportu.

Był pomysłodawcą i inicjatorem budowy Kompleksu Sportowego „Hajduki”.

Angażował się w działalność społeczną. Był członkiem Społecznej Rady Szpitali w Chorzowie i Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także członkiem duszpasterskiej Rady Parafialnej Kościoła WNMP w Chorzowie Batorym i Rady Osiedla „Chorzów Batory” Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Uroczystości pogrzebowe Henryka Komandra odbędą się 5 lutego 2020 roku o godz. 10.00 w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Chorzowie Batorym.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa