Park Śląski ma nowego prezesa

Park Śląski ma nowego prezesa

21 lutego odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Parku Śląskiego. Rada przyjęła wniosek Tomasza Papaja dotyczący rezygnacji z funkcji Prezesa Parku. Powodem tej decyzji są sprawy osobiste.

Rada Nadzorcza podziękowała Tomaszowi Papajowi za zaangażowanie i pracę na rzecz Parku, a w jego miejsce powołała na funkcję Prezesa Parku Śląskiego Agnieszkę Bożek – samorządowca, menadżera i społecznika. Agnieszka Bożek ukończyła Wyższą Szkołę Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu (kierunek zarządzanie i marketing – zarządzanie finansami) oraz Politechnikę Śląską (kierunek zarządzanie i marketing: specjalność zarządzanie finansami). Aktualnie uczęszcza na studia podyplomowe Executive Master od Business Administration (MBA). Posiada wiedzę z zakresu rachunkowości zarządczej oraz controllingu. Kierowała spółkami prawa handlowego i pełniła funkcje menadżerskie.

Pełniła funkcję Dyrektora Departamentu Obsługi Zarządu Województwa Śląskiego w latach 2018-2020. Angażowała się w działalność Parku Śląskiego. Brała udział w pracach Komitetu Sterującego ds. Modernizacji Parku Śląskiego, Wojewódzkiej Rady Społecznej ds. Parku Śląskiego i Okrągłego Stołu ds. Parku Śląskiego. Była zaangażowana w najważniejsze projekty realizowane w regionie w ostatnich latach: wdrażała i koordynowała Marszałkowski Budżet Obywatelski, uczestniczyła w posiedzeniach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Przewodniczy pracom Rady Pożytku Publicznego.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa