Reklama:


Chorzowianin ze stypendium MEN

Chorzowianin ze stypendium MEN

62 uczniom i absolwentom szkół z całej Polski w piątek wręczone zostały stypendia ministra edukacji narodowej za wybitne osiągnięcia edukacyjne i sportowe w roku szkolnym 2018-2019. Wśród wyróżnionych znalazł się uczeń z Chorzowa – Paweł Kwiecień.

Uroczystość wręczenia nagród przez ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego odbyła się w piątek w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

– Jesteście zdolni w różnych dziedzinach, ale zdajecie sobie sprawę, że same zdolności nie wystarczą. Bez pracy, którą włożyliście w przygotowania do różnego rodzaju olimpiad, konkursów i turniejów nie byłoby was tutaj – powiedział Dariusz Piontkowski, minister edukacji narodowej.

Stypendium ministra edukacji narodowej może być przyznane uczniowi publicznej lub niepublicznej szkoły dla młodzieży, branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej, mającemu wybitne osiągnięcia, w szczególności: zostali laureatami międzynarodowej olimpiady, laureatami i finalistami olimpiady przedmiotowej lub turnieju o zasięgu ogólnopolskim. Otrzymać je mogą także uczniowie, którzy są laureatami konkursu na pracę naukową lub uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym. Nagrodzeni mogą zostać też uczniowie szkoły ponadpodstawowej mający najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki oraz uczniowie uczestniczący w zajęciach na uczelniach.

Stypendystami ministra mogą być również absolwenci, który z końcem roku szkolnego 2018-2019 ukończyli naukę w szkole ponadpodstawowej. Stypendium to 3 tys. zł jednorazowej nagrody. Rokrocznie wpływa do ministerstwa ok. 2 tysięcy wniosków o przyznanie stypendium. W 2019 r. wpłynęło 2093 wniosków. Minister edukacji postanowił przyznać 388 stypendiów, w piątek stypendia z rąk szefa MEN odebrało 62 z nich. (PAP)

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa

Reklama:

Najnowsze wiadomości