ZUS wprowadza ulgi dla przedsiębiorców

ZUS wprowadza ulgi dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy, którzy z powodu epidemii koronawirusa mają problemy z opłaceniem należności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, mogą skorzystać z kilku uproszczonych form pomocy.

Ulgi przysługują tym, którzy w związku z sytuacją epidemiologiczną mają problem z opłaceniem bieżących składek lub należności wynikających z zawartej już z ZUS umowy o rozłożenie zadłużenia na raty, bądź o odroczeniu terminu płatności. W takich przypadkach można wnioskować:

– o trzymiesięczne odroczenie terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.
– o zawieszenie na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.

Aby tego dokonać należy przesłać odpowiedni wniosek – dla przedsiębiorców prowadzących niepełna księgowość oraz dla przedsiębiorców prowadzących pełną księgowość. Wniosek można przesłać elektronicznie za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, złożyć w skrzynce dostępnej w placówce lub wysłać pocztą.

We wniosku trzeba wskazać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową prowadzonej firmy i brak możliwości opłacenia w terminie należności. Jeżeli w ciągu 3 miesięcy sytuacja finansowa firmy nie ulegnie poprawie, będzie można wystąpić z wnioskiem o renegocjację zawartej umowy. Pozostałe szczegóły dostępne są w tym miejscu.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa