Dwie osoby w gondoli. Elka ponownie dostępna dla użytkowników

Dwie osoby w gondoli. Elka ponownie dostępna dla użytkowników
Przerwa spowodowana epidemią została wykorzystana na konserwację parkowej infrastruktury.Fot.: M. Śliwa

Dziś ponownie została uruchomiona Kolejka Linowa Elka w Parku Śląskim. Aby skorzystać z kolejki należy przestrzegać obostrzeń i stosować się do obowiązujących zaleceń sanitarnych.

Poniżej udostępniamy nowe zasady korzystania z Elki.

1. Podczas przebywania na terenie obiektu oraz podczas przejazdu koleją linową usta i nos należy zasłonić.
2. Zaleca się posiadanie własnych jednorazowych rękawiczek.
3. Dłonie należy dezynfekować dostępnym na stacjach kolei płynem do dezynfekcji.
4. W kolejce oczekującej na przejazd należy zachować odległość min. 2m od innych osób.
Wyłączeni z tego obowiązku są:
• rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
• osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,
• osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie.
5. W infrastrukturze kolei linowej Elka mogą przebywać maksymalnie:
a) 2 osoby w gondoli zajmując siedziska na przeciwległych krańcach kanapy, z zachowaniem odstępu od siebie,
b) 2 osoby na kanapie zajmując siedziska na przeciwległych krańcach kanapy, z zachowaniem odstępu od siebie,
c) 1 osoba w windzie dla osób niepełnosprawnych,
d) 1 osoba przy kasie biletowej.
Wyłączeni z tych ograniczeń są:
• rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
• osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,
• osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie.
6. Zużyte maseczki i rękawiczki należy wyrzucać do ogólnie dostępnych koszy na śmieci komunalne.
7. Pojazdy dezynfekowane są każdego dnia po zakończeniu ruchu pasażerskiego podczas garażowania.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa