Mniej koszenia, więcej łąk kwietnych. Park Śląski stawia na bioróżnorodność

Mniej koszenia, więcej łąk kwietnych. Park Śląski stawia na bioróżnorodność

W tym roku Park Śląski ograniczy koszenie do terenów, w których jest ono absolutnie niezbędne. Dzięki temu łąki kwietne pojawią się w kilku nowych miejscach na terenie parku.

Łąka kwietna to zjawisko, które rozluźnia kompozycję zielni o naturalne elementy. Chroni też środowisko bytowe dla owadów i innych zwierząt.

– Sporą część parku, poza uporządkowanymi rabatami bylinowymi oraz sezonowymi, zajmują tereny trawiaste stanowiące łąki. Ich skład jest dużo szerszy niż charakterystyczny do typowego trawnika składającego się wyłącznie z mieszanek traw – podkreśla Agnieszka Bożek, prezes Zarządu

W tym roku Park Śląski ograniczy się do koszenia miejsc, w których jest to niezbędne. Takie prace zostaną przeprowadzone w Rosarium, na Dużej Łące oraz w okolicach rabat na promenadzie. Pozostała część Parku, w sporej mierze, zostanie pozostawiona naturze. Efekt będzie można zobaczyć m.in. na końskiej łące.

Mnogość roślin współżyjących z trawami na parkowych łąkach czyni je łąkami kwietnymi, a okres koszenia wpływa na kierunek dalszego ich rozwoju . W związku z deficytem wody, wynikającym ze zmiany klimatu, ogranicza się ilość pokosów, co wpłynie na możliwość uwydatnienia walorów roślin kwitnących pośród traw.

Obecnie Park Śląski nie planuje likwidacji dotychczasowych powierzchni trawiastych, aby radykalnie przekształcać je w łąki kwietne, a rośliny ozdobne z kwiatów będą dobierane odpowiednio do warunków siedliskowych. Szczególnie chodzi tu o gatunki rodzime oraz o wysiewy tych, które już istnieją.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa

Reklama:

Najnowsze wiadomości