Reklama:


Remont ul. Hajduckiej. Od poniedziałku nowa organizacja ruchu

Remont ul. Hajduckiej. Od poniedziałku nowa organizacja ruchu

W poniedziałek 25 maja w godzinach południowych w ciągu ul. Hajduckiej wprowadzona zostanie czasowa zmiana organizacji ruchu drogowego związana z realizacją pierwszego etapu przebudowy. Prace obejmą odcinek między skrzyżowaniem z ul. Dąbrowskiego i skrzyżowaniem z ul. Dobrodzieńską.

W ramach tego etapu pracami objęte zostaną chodnik oraz część jezdni położne po stronie budynków z numerami nieparzystymi. Ze względu na zakres prowadzonych robót wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu:

– Ulica Hajducka na odcinku od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. Cmentarną i Kordeckiego oraz na odcinku od skrzyżowania z ul. Cmentarną i Kordeckiego do skrzyżowania z ul. Dobrodzieńską wyłączona zostanie z ruchu pojazdów. Dopuszczony zostanie wyłącznie dojazd do posesji nr 17-54, pojazdów budowy i pojazdów służb komunalnych. Ruch tych pojazdów odbywać się będzie jednokierunkowo z kierunku ul. Dąbrowskiego w kierunku ul. Kordeckiego i Cmentarnej oraz z kierunku ul. Kordeckiego i Cmentarnej w kierunku al. Bojowników o Wolność i Demokrację. Na całym odcinku ul. Hajduckiej objętym przebudową wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się pojazdów. Przejazd pojazdów z kierunku ul. Kordeckiego w kierunku ul. Cmentarnej przez modernizowaną ul. Hajducką odbywać się będzie bez ograniczeń.

– Pomiędzy skrzyżowaniem ul. Hajduckiej z ul. Dąbrowskiego i skrzyżowaniem z al. Bojowników o Wolność i Demokrację, wyznaczony zostanie objazd prowadzony ul. Dąbrowskiego – drogą wojewódzką nr 902 (DTŚ) – al. BoWiD,

– Wykonawca robót zobowiązany jest zapewnić bezpieczne dojście do posesji położonych w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac. Ze względu na zakres prac mogą wystąpić czasowe ograniczenia związane z dojazdem na teren ww. posesji,

– Dojazd do posesji nr 2-12 położonych przy ul. Cmentarnej możliwy będzie z kierunku ul. Dąbrowskiego przez ul. Częstochowską i Kordeckiego.

Wprowadzone zostaną również zmiany w trasach komunikacji zbiorowej ZTM (linia tramwajowa nr 20 z Katowic będzie jeździć tylko do przystanku Chorzów Batory Zajezdnia). Szczegóły tych zmian dostępne są na stronie Zarządu Transportu Metropolitarnego. Zakończenie ww. etapu prac planowane jest na grudzień tego roku.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa

Reklama:

Najnowsze wiadomości