Reklama:


30 lat odrodzonej samorządności

30 lat odrodzonej samorządności

Dziś przypada 30 rocznica pierwszych wolnych wyborów samorządowych w powojennej Polsce, które odbyły się 27 maja 1990 roku. Zakończyły one okres tzw. jednolitego systemu władzy, kiedy wszystkie ważne dla regionów decyzje zapadały w Warszawie.

W wyborach przeprowadzonych 3 dekady temu w Chorzowie zwyciężył Komitet Obywatelski Solidarność. Na 45 mandatów KOS zdobył 43, a pozostałe dwa otrzymał Społeczny Klub Wyborczy (kandydaci popierani przez SdRP). Pierwsze lata samorządności w Chorzowie skupiały się na budowaniu fundamentów proceduralnych, podstaw lokalnego prawa i porządkowaniu spraw, które miały zapewnić sprawne funkcjonowanie miasta w nowej rzeczywistości.

W pierwszych trzech kadencjach do Rady Miasta wybierano 45 osób. W czwartej kadencji (2002 rok) zmniejszono liczebność rad gminnych – w Chorzowie do 25 radnych. Kolejną zmianą było wprowadzenie bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów. Pierwszym prezydentem Chorzowa po wolnych wyborach w 1990 roku, głosami ówczesnej Rady Miasta został Stefan Kwiatkowski. Po pół roku, w styczniu 1991 roku prezydentem miasta został Marek Kopel, który pełnił tę funkcję do 2010 roku. Następne wybory w 2010, 2014 i 2018 wygrał urzędujący prezydent, Andrzej Kotala.

Chorzowskiej Radzie Miasta przewodniczyli: Marian Machura (1990-1992), Florian Lesik (1992-2002), Henryk Wieczorek (2002-2014) i Jacek Nowak (2014-2016), Krzysztof Hornik (2016-2018). Od 2018 roku przewodniczącym Rady Miasta jest Waldemar Kołodziej.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa

Reklama:

Najnowsze wiadomości