Reklama:


Nowa kultura na Starym. Weź udział w ankiecie i współtwórz lokalne inicjatywy

Nowa kultura na Starym. Weź udział w ankiecie i współtwórz lokalne inicjatywy

Starochorzowski Dom Kultury bierze udział w projekcie dofinansowanym ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+. Kształt nowej oferty SDK zależy od potrzeb lokalnej społeczności. Aby je właściwie zdiagnozować powstała internetowa ankieta.

Wypełnienie ankiety pozwoli stworzyć raport i opracować regulamin konkursu inicjatyw lokalnych. Celem projektu jest analiza zasobów i potrzeb oddolnych inicjatyw lokalnych w dzielnicy Chorzów Stary i Maciejkowice. Na tej podstawie powstanie raport z diagnozą oraz regulamin wyboru inicjatyw lokalnych. Wspólne opracowanie programu kulturalnego pozwoli na wzmocnienie aktywnych postaw u mieszkańców i członków lokalnych grup nieformalnych realizujących oddolne inicjatywy.

O tym jak widzą lokalną kulturę opowiedzieli też ludzie biorący udział w działaniach SDK.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa

Reklama:

Najnowsze wiadomości