Prezydent z absolutorium i wotum zaufania

Prezydent z absolutorium i wotum zaufania
Sesja Rady Miasta. Prezydent otrzymuje wotum zaufania.fot. Paweł Mikołajczyk

Najpierw raport o stanie miasta, potem wotum zaufania dla prezydenta, aż wreszcie absolutorium. To najważniejsze wydarzenia z sesji Rady Miasta, która częściowo zdalnie odbywa się dziś w Urzędzie Miasta.

Na początku obrad Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa przedstawił „Raport o stanie miasta za 2019 rok”. To dokument, który już drugi rok z rzędu został przygotowany przez pracowników Urzędu Miasta, aby śledzić rozwój Chorzowa. Raport ma ponad 250 stron i każdy może się z nim zapoznać tutaj.

Radni po zapoznaniu się z raportem, pozytywnie odnieśli się do wykonania budżetu miasta w 2019 roku. Przedstawiona została również pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca wykonania budżetu Chorzowa. W głosowaniu dotyczącym wotum zaufania dla prezydenta Andrzeja Kotali 17 radnych było za, 7 wstrzymało się od głosu. Podobnie głosy rozłożyły się podczas głosowania nad absolutorium. Pozytywne głosowanie oznacza, że stwierdzono prawidłowe działanie prezydenta i nie ma zastrzeżeń do gospodarki finansowej miasta.

– Można podsumować rok 2019 jako dobry. Był dobry budżet i nadwyżka operacyjna. Niepokojące jest jednak to, że rząd zaczął wpływać na wysokość naszego budżetu. Coraz więcej wydajemy, a coraz mniej środków otrzymujemy. Chociażby rządowa subwencja oświatowa jest niewystarczająca. Mimo to robimy wszystko, by nasz budżet był dobrze skonstruowany. Bardzo dziękuję radnym za udzielone mi absolutorium i wotum zaufania – mówi Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa.

Małgorzata Kern, skarbnik miasta, przedstawiła szczegóły dotyczące wykonania budżetu z ubiegłego roku.

– Przez cały rok czyniliśmy starania, aby zmniejszyć planowany deficyt. Ostatecznie, poprzez zmiany w budżecie, udało nam się zmniejszyć go aż o 17 mln zł. Niestety przez rządowe zmiany miasto ma coraz mniejszy procent udziału w podatkach. Coraz mniej niezależne są budżety miast – ocenia Małgorzata Kern, skarbnik miasta.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa