Nocna i świąteczna opieka medyczna: dzieci będą przyjmowane w nowym miejscu

Nocna i świąteczna opieka medyczna: dzieci będą przyjmowane w nowym miejscu

Od 1 lipca ważna zmiana w nocnej i świątecznej opiece medycznej. Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie będzie świadczył usługi z zakresu nocnej i świątecznej opieki na terenie szpitala dziecięcego.

Dzieci, które przyjmował lekarz w tym samym miejscu, co dorosłych (na ul. Strzelców Bytomskich), będą od teraz przyjmowane na terenie szpitala dziecięcego przy ul. Truchana.

– Ta zmiana jest spowodowana wymogami, które mówią, że przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym musi się też znajdować punkt nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej – mówi Kamil Nowak, rzecznik Zespołu Szpitali Miejskich.

Od 1 lipca rodzice z dziećmi, których stan zdrowia wymaga konsultacji lekarskiej poza godzinami działania przychodni, czyli w weekendy, święta i w nocy będą mogli skorzystać z porady w gabinecie nocnej i świątecznej opieki medycznej na terenie szpitala dziecięcego. Do gabinetu będzie wchodziło się przez wejście D (od dziedzińca szpitala).

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy. W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia małych pacjentów należy udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożono jego deklarację.zenie na część

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie nagłego zachorowania, nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy

Jak informuje Zespół Szpitali Miejskich z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielanej w punktach nocnej i świątecznej pomocy POZ można skorzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia:gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem na zdrowiu, zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy, zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

W punkcie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej pacjent ma prawo do zaświadczenia, które związane jest z zakresem udzielanych w tym miejscu świadczeń, a wynika ze stanu zdrowia pacjenta stwierdzonego przez lekarza w trakcie badania. Obowiązek wystawienia zaświadczenia o niezdolności do pracy (dla opiekuna / rodzica) lub kontynuowania nauki, lub uczestnictwa w zajęciach sportowych, spoczywa na lekarzu, który taką niezdolność stwierdzi.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa

Reklama:

Najnowsze wiadomości