Reklama:


Badanie Rynku. Co to jest i na czym polega?

Badanie Rynku. Co to jest i na czym polega?

Każdy podmiot obecny na rynku musi zmierzyć się z nie lada wyzwaniem, jakim jest dotarcie do odbiorcy i zachęcenie go do zakupu określonych dóbr lub skorzystania z oferowanych usług. W sytuacji rozbudowanej konkurencji nie jest to łatwe, dlatego chcąc utrzymać sprzedaż albo zwiększyć udziały w branży, przedsiębiorstwa muszą dokładnie rozważyć i zaplanować szereg działań marketingowych, mających usprawnić realizację założonych celów. Strategia ta powinna zostać dobrze przemyślana. Warto zatem rozpocząć ją od obszernej analizy sytuacji.

Temu właśnie służą badania rynkowe – mają zaprezentować realia panujące na danej płaszczyźnie, pokazać, jak jest i jak może być w przyszłości, a poprzez to wskazać, w którym kierunku podążać. Z definicji badania rynku określa się jako zbiór czynności objaśniających mechanizmy rynkowe. Obejmują między innymi upodobania konsumentów, tłumaczą ich skłonność do dokonywania transakcji przy określonej cenie i pozwalają przewidzieć, jak zachowania klientów będą się kształtować.

Nie mogą być jednak utożsamiane z badaniami marketingowymi, gdyż są pojęciem węższym. Stanowią bowiem wycinek badań marketingowych, nawiązując jedynie do zjawisk zachodzących poza przedsiębiorstwem.

Najpopularniejsze rodzaje badań rynku

Kryteria, według których dzieli się badania rynkowe, są rozmaite. Zależą one chociażby od sposobu pozyskiwania danych. Wtórne wykorzystują bowiem dane już istniejące, zaś w przypadku badań pierwotnych pozyskuje się nowe, zebrane pod kątem konkretnego projektu, dane i to one stają się przedmiotem interpretacji. Istotny jest również wskaźnik czasu. Obserwacje mogą bowiem odnosić się tylko do tego, co jest tu i teraz, prezentując warunki istniejące w chwili obecnej, ale nierzadko mają za zadanie przewidzieć trendy. Dokonywanie prognoz sprzyja opracowywaniu długofalowych działań.

Ile czy dlaczego?

Badania rynku dostarczają zarówno danych twardych, liczbowych, jak i danych miękkich, które nie są poparte cyframi. Te pierwsze to badania ilościowe. Pokazują pewne tendencje, odpowiadają na pytania, kto kupuje, jak często dokonuje transakcji oraz ile dóbr nabywa. Bardzo dobrze sprawdzają się podczas porównań. Często pozyskuje się je za pomocą ankiet, bazujących na pytaniach zamkniętych lub skali ocen. Takie dane w łatwy sposób można przenieść na grafikę i zademonstrować w formie wykresu lub tabeli.

Inaczej jest w przypadku badań jakościowych. One nie dostarczają informacji, które w prosty sposób da się zobrazować. Pomagają jednakże zgłębić problem lub zjawisko, a dzięki temu lepiej je zrozumieć. W odróżnieniu od pierwszej z metod przeważnie badana grupa jest znacznie mniejsza, ale za to odpowiedzi nie są zamknięte w żadnych ramach, są bardziej zindywidualizowane.

Co można uzyskać dzięki badaniom rynkowym?

Działania te służą poznaniu konsumentów, zrozumieniu ich zachowań. Poznanie opinii odbiorców na temat dóbr lub usług pomaga przekonać się, czy dotychczas stosowane metody są słuszne i skuteczne. A dzięki temu wyraźnie widać, czy użyte już instrumenty marketingowe zaowocowały oczekiwanymi efektami. Z analizy określonego obszaru należy więc wyciągnąć wnioski i na ich

 podstawie przygotować zalecenia dotyczące dalszej strategii marketingowej.

Więcej informacji znajdziecie na: https://hamilton.com.pl/oferta/badania-marketingowe-testy-konsumenckie/badania-rynku-i-opinii/

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa

Reklama:

Najnowsze wiadomości