Zapraszamy na spacer. Uroki Doliny Górnika

Dolina Górnika potocznie jest zwana „Ligą”. „Liga” wzięła swą nazwę od zlokalizowanych przy ul. Wiejskiej i Głównej obiektów sportowych Klubu Sportowego „Chorzowianka”. Liga odnosi się prawdopodobnie do rozgrywek ligowych przeprowadzanych na dawnym boisku piłki nożnej.

„Dolina Górnika” to teren ośrodka rekreacyjnego położonego na terenie dzielnicy Chorzów Stary przy ul. Wiejskiej, graniczący z Maciejkowicami oraz Chorzowem II. W jego bliskim sąsiedztwie jest zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Żabie Doły” – na granicy Chorzowa i Bytomia oraz kilka pól uprawnych oraz nieużytków.

Ośrodek „Dolina Górnika” to obecnie dwa, połączone ze sobą stawy, z charakterystycznym mostkiem nad łączącym je kanałem o łącznej powierzchni 3,8 ha, o głębokości od 1 do 2,5 m. Wokół nich przebiegają ścieżki spacerowe i rowerowe z licznymi ławeczkami. Ośrodek powstawał w latach 1952-1953 przy udziale i zaangażowaniu społecznym mieszkańców.

W latach 60. XX wieku teren wokół stawów zadrzewiono, usypano groble, wykonano pomost łączący stawy i liczne stanowiska wędkarskie. Wykonano odkryty basen pływacki, stadion piłkarski i place zabaw dla dzieci. Do dzisiaj w zaroślach zauważymy dawne zabudowania szatni, czy fundamenty niecki basenu. Od lipca 1965 r. jest stale udostępniony dla mieszkańców miasta.

Wokół stawu zlokalizowane są liczne stanowiska wędkarskie, które użytkowane są przez wędkarzy zrzeszonych w Kole Wędkarskim nr 9 przy Polskim Związku Wędkarskim Okręgu Katowice. Pierwszy Klub Wędkarza na terenie Królewskiej Huty założony został już w 1928 r. W 1951 r. powstało Koło Chorzów przy Polskim Związku Wędkarskim. W 2008 r. liczba czynnych członków Koła Chorzów wynosiła 270 wędkarzy.

Przy tym kole powstała Sekcja Wędkarska związana z Kopalnią Chorzów, która opiekowała się stawami na terenie „Doliny Górnika” – do zamknięcia kopalni. Reaktywacja koła nastąpiła w 2003 r. i powstał wówczas Klub Wędkarski – Liga Dolina Górnika, który przejął obowiązki opieki nad ośrodkiem. Klub ten zajmuje się przede wszystkim utrzymaniem czystości zbiorników, pielęgnacją otaczającej zieleni oraz zarybianiem stawów. Złowić tam można m.in. szczupaka, sandacza, leszcza, lina, karasia, czy wzdręgę.

Nad stawem jest również czynna restauracja „Bartek”, a przy niej plac zabaw dla dzieci, siłownia plenerowa oraz stacja rowerów miejskich „KajTeroz”. Obszar doliny mimo dużej ingerencji człowieka w środowisko, to również wielka bioróżnorodność występujących tu roślin i zwierząt. Powierzchnia terenów zielonych wokół stawów to ok. 13,5 ha.

Wśród licznych drzew i krzewów zauważymy m.in. kasztanowce, brzozy, wierzby płaczące, topole, akacje dęby, buki a także świerki, czy daglezje. Na stawach, których linia brzegowa porośnięta jest trzciną wodną – sitowiem zobaczymy kaczki krzyżówki, mewy śmieszki a wśród drzew sójki, kowaliki, wróble, kukułki czy dzięcioły, zwłaszcza zielonosiwe, które są objęte ścisłą ochroną.

W ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego w 2016 r. wzdłuż ul. Głównej po obu stronach jezdni wykonano ścieżki rowerowe i rolkowe. Pomimo dużego wyeksploatowania infrastruktury parkowej alejek i ławek jest to ciekawe i urokliwe miejsce godne polecenia na weekendowy odpoczynek i spacery.

Tekst i foto: Adam Lapski

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa