Kolejny etap remontu. Ograniczenia ruchu drogowego w rejonie ul. Powstańców

Kolejny etap remontu. Ograniczenia ruchu drogowego w rejonie ul. Powstańców

W związku z rozpoczęciem modernizacji torowiska tramwajowego oraz przebudową jezdni i chodników – zamknięto ul. Powstańców na odcinku od skrzyżowania z ul. Chrobrego do skrzyżowania z ul. Jagiellońską.

Ze względu na zakres oraz technologię prowadzonych robót wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu:
– w ciągu ul. Powstańców – na modernizowanym odcinku jezdni – dopuszczony zostanie przejazd pojazdów obsługujących budowę oraz dojazd do posesji przy ul. Powstańców 1-31 (mieszkańcy, lokale użytkowe, pojazdy służb komunalnych). Ruch tych pojazdów odbywać się będzie jednokierunkowo z ul. Chrobrego w kierunku ul. Jagiellońskiej. Na ww, odcinku ulicy wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się, dlatego pojazdy zaopatrzenia obsługujące placówki handlowe położone przy remontowanym odcinku ul. Powstańców będą mogły korzystać z wyznaczonych zastrzeżonych miejsc postojowych zlokalizowanych przy ul. Sobieskiego i ul. Zjednoczenia,
– w ciągu ul. Sobieskiego – na odcinku między ul. Powstańców i ul. Dąbrowskiego – wprowadzony zostanie dwukierunkowy ruch pojazdów. Zmieniony zostanie sposób parkowania (ze skośnego na równoległy do osi jezdni),

Dodatkowo wyznaczone zostaną następujące objazdy:
– od skrzyżowania ul. Powstańców i ul. Jagiellońskiej (z kierunku ul. Rynek) do ulicy Sobieskiego (budynki nr 1-14): łącznicą estakady w kierunku Katowic, ul. Katowicką, ul. Dąbrowskiego,
– od skrzyżowania ul. Strzelców Bytomskich i ul. Wolności do ulicy Rynek: ul. Strzelców Bytomskich, ul. Dąbrowskiego, ul. Konopnickiej, ul. Bogedaina, ul. Kościuszki,
– od skrzyżowania ul. Chrobrego i ul. Powstańców do ul. Rynek: ul. Powstańców, ul. Drzymały, ul. Dąbrowskiego, ul. Konopnickiej, ul. Bogedaina, ul. Kościuszki,
– od skrzyżowania ul. Chrobrego i ul. Powstańców do ul. Sobieskiego (budynki nr 1-14): ul. Powstańców, ul. Drzymały, ul. Dąbrowskiego.

Wprowadzone zostaną również zmiany w trasach komunikacji zbiorowej ZTM (linie tramwajowe), o czym informowaliśmy tutaj. Zakończenie całego zakresu prac planowane jest w I kwartale 2022 r.

Celem ułatwienia poruszania się kierowcom po ulicach objętych wprowadzanymi zmianami organizacji ruchu, wszystkie zamknięcia ulic oraz zmiany kierunków jazdy uwzględniane są na mapach bezpłatnej nawigacji Waze w ramach współpracy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie z firmą Google.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa