Biomasa: jest deklaracja zarządu CEZ Chorzów po spotkaniu z prezydentem

Biomasa: jest deklaracja zarządu CEZ Chorzów po spotkaniu z prezydentem

19 sierpnia prezydent Chorzowa spotkał się z przedstawicielami zarządu CEZ Chorzów. Spółka wydała oświadczenie, w którym deklaruje, że do końca października znikną zapasy biomasy przy ul. Królowej Jadwigi.

Ze stanowiska spółki wynika, że CEZ Chorzów będzie stopniowo usuwał zapasy uciążliwej biomasy. Do połowy września zostanie usunięta biomasa składowana luzem w okolicach ul. Narutowicza. Do połowy października spółka usunie biomasę w tzw. big bagach w tym samym miejscu, a do końca października usunięty zostanie zapas z ul. Królowej Jadwigi.

– Podkreślamy, że proces usunięcia biomasy Zarząd traktuje priorytetowo. Jest on jednak uzależniony od wydajności procesów spalania paliwa w instalacji elektrociepłowni CEZ Chorzów – mówi Sebastian Włodarski, rzecznik prasowy spółki.

Przedstawiamy poniżej pełne stanowisko CEZ Chorzów SA.:

Chorzów, 24 sierpnia 2020r.

Stanowisko Spółki CEZ Chorzów S.A.:

Nawiązując do deklaracji złożonych w dniu 19 sierpnia br. podczas spotkania członków Zarządu CEZ Chorzów S.A. („CEZ Chorzów“) z Prezydentem Miasta Chorzowa, niniejszym w imieniu CEZ Chorzów potwierdzamy, iż wdrożony został plan działań mających na celu wyeliminowanie możliwego oddziaływania wonnego paliwa biomasowego zgromadzonego na składowiskach wykorzystywanych przez Spółkę.

W ramach podjętych działań, w pierwszym rzędzie wywożone są zapasy biomasy w formie łusek lub peletu słonecznika składowane luzem z miejsc magazynowania na byłych i obecnych terenach Zakładów Azotowych w Chorzowie w rejonie ul. Narutowicza i ul. Maciejkowickiej. Równolegle we wrześniu rozpoczęte zostanie wywożenie biomasy w tej samej postaci, składowanej luzem z terenu nieruchomości należącej do CEZ Chorzów zlokalizowanej przy ul. Królowej Jadwigi w Chorzowie.

Procesy te skutkować mają całkowitym usunięciem biomasy składowanej luzem z wyżej wymienionych miejsc składowania. Po zakończeniu procesów usunięcia biomasy składowanej luzem, w dalszej kolejności przeprowadzony zostanie proces wywiezienia biomasy magazynowanej w formie spakowanej w tzw. big bagach z terenu miejsc składowania w rejonie ul. Narutowicza i ul. Maciejkowickiej w Chorzowie. Po usunięciu biomasy z wyżej wspomnianego składowiska definitywnie zakończone zostanie wykorzystanie przez CEZ Chorzów byłych i obecnych terenów Zakładów Azotowych w Chorzowie dla celów magazynowania lub przechowywania paliw biomasowych.

Podjęte działania wyeliminują więc możliwe oddziaływania zapachowe, których źródłem jest magazynowanie paliw przez CEZ Chorzów w rejonie ulic Narutowicza i ul. Maciejkowickiej w Chorzowie.

Podkreślamy, że proces usunięcia biomasy Zarząd traktuje priorytetowo. Jest on jednak uzależniony od wydajności procesów spalania paliwa w instalacji elektrociepłowni CEZ Chorzów. Mając na uwadze powyższe przedstawiamy poniżej harmonogram realizacji poszczególnych etapów przyjętych działań:

Usunięcie zapasów biomasy składowanej luzem z byłych i obecnych Terenów Zakładów Azotowych w Chorzowie (w rejonie ul. Narutowicza i ul. Maciejkowickiej) do 15.09.2020

Usunięcie biomasy składowanej w big bagach z byłych i obecnych terenów Zakładów Azotowych w Chorzowie w rejonie ul. Narutowicza i ul. Maciejkowickiej) do 15.10.2020

Usunięcie zapasów biomasy składowanej luzem z nieruchomości przy ul. Królowej Jadwigi w Chorzowie do 31.10.2020

W ocenie CEZ Chorzów podjęte działania przyniosą społecznie oczekiwaną poprawę w zakresie możliwych emisji wonnych, które są lub mogą być pochodną działalności prowadzonej przez CEZ Chorzów.

Sebastian Włodarski, Rzecznik Prasowy

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa