Jutro rusza rok szkolny. „Bądźmy solidarni i odpowiedzialni”

Jutro rusza rok szkolny. „Bądźmy solidarni i odpowiedzialni”

Po półrocznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa. szkoły zapełnią się uczniami. Dyrektorom przyświeca jedna myśl: najważniejsze jest zdrowie uczniów i pracowników.

Ministerstwo Edukacji narodowej chce, aby od 1 września uczniowie wrócili do stacjonarnych zajęć. Resort edukacji przedstawił wytyczne. Dotyczą one organizacji zajęć, higieny i gastronomii. O dokładny, wewnętrzny regulamin placówki ma zadbać jej dyrekcja. Dostosowując zasady do możliwości szkoły.

W tym roku do chorzowskich szkół pójdzie 8160 uczniów. W tym będzie 980 pierwszoklasistów, nieco ponad 5000 uczniów szkół średnich i stu – szkół policealnych. Do przedszkoli zapisanych zostało 3346 dzieci. Miasto przygotowuje się, by wszystkim zapewnić odpowiednie środki bezpieczeństwa. Wydało komunikat, w którym informuje, że wszystkie chorzowskie szkoły i przedszkola szykują się na otwarcie 1 września.

Chorzów nie jest objęty żadną strefą specjalnych obostrzeń. W związku z tym przygotowuje się na pełne otwarcie szkół we wrześniu. Korzystając z doświadczeń z wiosny, wszystkie szkoły zaopatrują się w potrzebne środki bezpieczeństwa tj. płyny, maseczki i przyłbice. Dyrektorzy wydzielają osobne wejścia i wyjścia oraz sale przeznaczone do izolacji.

Miasto będzie również przygotowane, gdy trzeba będzie przejść w zdalny tryb pracy. Chorzów wiosną brał udział w programie „Zdalna Szkoła”, dzięki któremu pozyskało laptopy dla uczniów. Miasto nadal będzie aktywnie uczestniczyło w kolejnych programach, takich jak chociażby „Zdalna Szkoła +” oraz „Aktywna Tablica”.

W tym roku zabraknie uroczystych akademii, a rozpoczęcie roku odbędzie się indywidualnie w każdym oddziale szkolnym lub przedszkolnym – w salach lub na zewnętrznym terenie placówki. Urząd Miasta wyposażył szkoły i przedszkola w niezbędną ilość płynu dezynfekującego, maseczki i przyłbice. Dyrektorzy szkół samodzielnie stworzyli schemat poruszania się, wyjścia i wejścia do budynku, a także wydzielili izolatki i wprowadzili obowiązkowe wietrzenie sal. Urząd Miasta zaleca dyrektorom, aby w swoich placówkach wprowadzili nakaz zasłaniania ust i nosa na korytarzach szkolnych.

W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem wśród uczniów i podopiecznych, dyrektorzy będą organizowali pracę placówki w oparciu o reorganizację sal czy metody zdalnego nauczania.  Wszystkie działania będą wcześniej konsultowane z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.

Miasto uczula, że żadne, nawet najbardziej wypracowane procedury, nie zwalniają jednak z poczucia odpowiedzialności i zdrowego rozsądku.

– Szanowni Rodzice, jeśli Wasze dziecko wykazuje jakiekolwiek objawy chorobowe lub wiecie, że mogło mieć kontakt z osobą zakażoną, nie wysyłajcie dziecka do szkoły lub przedszkola. O każdej takiej absencji i jej powodzie poinformujcie nauczyciela bądź dyrekcję placówki. Tylko razem, solidarnie i odpowiedzialnie możemy zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem i zapewnić stałą pracę naszych placówek – apeluje Wiesław Ciężkowski, zastępca prezydenta Chorzowa.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa

Reklama:

Najnowsze wiadomości