Społeczna odpowiedzialność CEZ Chorzów

Społeczna odpowiedzialność CEZ Chorzów

CSR to istotny element strategii wielu firm. Spółki, takie jak CEZ Chorzów, coraz częściej angażują się w działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, zmierzające do polepszenia sytuacji lokalnego otoczenia.

Dla śląskiej społeczności

Spółka od lat angażuje się w lokalne inicjatywy, jak np.: wspiera Stowarzyszenie im. bł. Ojca Ludwika Mzyka w Chorzowie w organizacji kolonii dla dzieci z potrzebujących rodzin; objęła patronatem Szkołę Podstawową nr 24, czego efektem jest stworzenie pracowni fizyczno-chemicznej; czy wyposażyła pracownię informatyczną w Szkole Podstawowej nr 12. CEZ Chorzów kibicuje także sportowcom, dlatego w tym roku dołączył do grona sponsorów Klubu Piłki Ręcznej Ruch Chorzów.

Elektrociepłownia jest sponsorem największego w Polsce Centrum Edukacji Przeciwpożarowej w Chorzowie oraz interaktywnej ścieżki dydaktycznej, budowanej przez Państwową Straż Pożarną w Chorzowie. W jej skład wchodzi tzw. Mała strażnica, gdzie dzieci i młodzież mogą zapoznać się ze specyfiką pracy strażaków.

W ostatnim czasie spółka dołączyła także do grona partnerów Fundacji „Koniczynka” i zakupiła biliruminometr dla dzieci przebywających w chorzowskim szpitalu.

W walce z koronawirusem

CEZ Chorzów poprzez Fundację „Gramy do końca”, przekazał środki finansowe na zakup respiratora dla oddziału wewnętrznego Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, który ma pomóc w walce z koronawirusem. Od początku pandemii spółka przekazała również do Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie, Zespołu Szpitali Miejskich i Caritasu Archidiecezji Katowickiej – Ośrodka Święty Florian, zapasy środków ochrony osobistej.

Jedyny dostawca ciepłej wody

CEZ Chorzów od maja do sierpnia, w czasie trudnej sytuacji pandemicznej w kraju, był jedynym dostawcą ciepłej wody w Chorzowie, Świętochłowicach, Siemianowicach Śląskich i Katowicach. Elektrociepłownia dostarczała ciepło do obszarów zasilanych przez EC Katowice i EC Będzin podczas ich postoju tzn.: Czeladzi, Sosnowca, Dąbrowy Górniczej oraz Będzina. Najdalszym miejscem zasilania w ciepło był punkt oddalony od chorzowskiego źródła o 38 km. Niewątpliwie to pozycjonuje  CEZ Chorzów jako strategiczne źródło ciepła w regionie.

Podatki dla gminy Chorzów

Płacone przez CEZ Chorzów podatki zasilają budżet gminy Chorzów. W ciągu ostatnich 10 lat elektrociepłownia odprowadziła prawie 42 mln zł podatku od nieruchomości oraz wieczystego użytkowania gruntów. Jednocześnie ok. 80 pracowników spółki mieszka na terenie
gminy Chorzów, zatem część płaconego  podatku CIT trafia do budżetu gminy. Wartość odprowadzonego przez CEZ Chorzów podatku CIT na przestrzeni 10 lat wynosi ponad 170 mln zł. Kolejne, blisko 34,5 mln zł to opłaty środowiskowe, które zasilają budżet województwa śląskiego.

W trosce o środowisko

Od 2016 r. w Polsce zaczęły obowiązywać zaostrzone standardy emisyjne (SO2 i NOx  200 mg/m3; pył 20 mg/m3). Warto podkreślić, że elektrociepłownia CEZ Chorzów spełniała je już w momencie powstania w 2003 r. Przykładowo, w 2010 r. średnie stężenie NOX dla CEZ Chorzów wyniosło 145 mg/m3, czyli znacząco poniżej normy określonej w pozwoleniu (490 mg/m3), ale i przyszłego standardu emisyjnego, który miał zacząć obowiązywać dopiero za sześć lat!

Podobnie sytuacja wyglądała z emisją pyłu. W 2010 r. średnie stężenie wyniosło 17 mg/m3, natomiast wartość wymagana pozwoleniem w tamtym momencie to 50 mg/m3. W przypadku SO2, wielkość emisji zależy od ilości dozowanego sorbentu. W momencie wejścia w życie zaostrzonych wymagań tj. od 2016 r., CEZ Chorzów nie miał problemu z ich
osiągnięciem – średnie stężenie SO2 za 2016 r.  to 158 mg/m3.

Milionowe inwestycje

W ciągu kolejnych dwóch lat CEZ Chorzów poniesie znaczące nakłady inwestycyjne, mające na celu dodatkową redukcję zanieczyszczeń emitowanych do otoczenia. Pozwoli to na natychmiastowe przystosowanie zakładu do nowych norm emisyjnych (tzw. BATów), które będą obowiązywać od sierpnia 2021 r. Ponadto elektrociepłownia dysponuje kotłami fluidalnymi, które stanowią najbardziej ekologiczną technologię wytwarzania energii elektrycznej
i ciepła w tradycyjnej energetyce.

Więcej informacji na stronach:

www.cezpolska.pl

www.cieplo-sieciowe.pl

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa