Żeby Cię lepiej widzieć

Żeby Cię lepiej widzieć

Śląska Terapia Widzenia to projekt podjęty przy współpracy dwóch ośrodków: Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym w Chorzowie i Salonu Optycznego PRYZMAT w Gliwicach. Jest to odpowiedź na ciągły niedobór terapii widzenia w naszym regionie

Od września tego roku w gabinetach ortoptycznych w Chorzowie i Gliwicach, rozpoczynają się zajęcie terapii widzenia prowadzone przez dyplomowanych ortoptystów: w Chorzowie w siedzibie Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym przy ul. Św Piotra 9, w Gliwicach w Salonie Optycznym PRYZMAT w CH Forum, ul. Lipowa 1.

Wdrożenie projektu ŚTW to odpowiedź na ciągły niedobór terapii widzenia w naszym regionie. To pomysł na wprowadzenie terapii według ujednoliconych i kontrolowanych standardów. Jednym z nich jest poświęcenie pacjentowi odpowiedniej uwagi i czasu, zgonie z zasadą: jeden pacjent – jeden terapeuta. Terapia rozpoczyna się w dwóch ośrodkach: w Chorzowie i Gliwicach, z myślą o rozszerzeniu w przyszłości programu o inne miasta naszego regionu. ŚTW pozwoli też
prowadzić analizę uzyskiwanych wyników terapii oraz przedstawiać je w swoich materiałach informacyjnych zainteresowanym stronom (m.in. okulistom, pedagogom,
rodzicom).

W dzisiejszych czasach wymagających od nas coraz intensywniejszego korzystania z wszelkich ekranów, to już nie tylko terapia dla dzieci z zaburzeniami widzenia, ale też coraz częściej dla osób dorosłych. Niewyraźne widzenie w bliży lub dali, bóle głowy i oczu, częste mrużenie oczu, nienaturalne oddalanie lub przybliżanie do oczu oglądanego przedmiotu oraz problemy z nauką lub nadpobudliwość podczas nauki to tylko część objawów mogących wskazywać na konieczność podjęcia terapii.

Podjęcie terapii będzie poprzedzone badaniem wstępnym, podczas którego ortoptysta zdiagnozuje problem, opracuje zestaw ćwiczeń do wykonywania w gabinecie i samodzielnie w domu. Następnie w ciągu miesiąca będzie prowadzona terapia widzenia, 2 lub 3 razy w tygodniu. Jeden cykl terapiiskłada się z około 10 spotkań. Po tym czasie będzie przeprowadzone kontrolne badanie w celu określenia uzyskanego efektu i ustalenia dalszego postępowania.

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu: 665 083 087 lub w siedzibie Fundacji przy ul. Św Piotra 9 w Chorzowie.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa