CEZ informuje o postępach w usuwaniu biomasy. Komunikat spółki

Trwają prace związane z usuwaniem magazynowanej luzem biomasy na terenie miasta. Udostępniamy oficjalny komunikat Spółki CEZ Chorzów S.A. dotyczący postępów w rozwiązywaniu problemu.

KOMUNIKAT SPÓŁKI CEZ CHORZÓW S.A. z dn. 5 października 2020 r.

Zgodnie z deklaracją złożoną w dniu 19 sierpnia br. podczas spotkania członków Zarządu CEZ Chorzów z Prezydentem Miasta Chorzowa, Spółka zrealizowała w terminie pierwszy etap planu działań mających na celu wyeliminowanie możliwego oddziaływania zapachowego paliwa biomasowego, magazynowanego dotychczas luzem w rejonie ul. Narutowicza i ul. Maciejkowickiej.

Zadeklarowane na 15 września br. wywożenie zapasów złożonej luzem biomasy z miejsc magazynowania zlokalizowanych na byłych i obecnych terenach Zakładów Azotowych w Chorzowie (rejon ul. Narutowicza i ul. Maciejkowickiej) zostało w pełni wykonane. W ramach zrealizowanych działań wywieziony został cały zapas biomasy magazynowanej luzem w formie peletu z łuski słonecznika.

Dnia 16 września br. odbyła się w wyżej opisanym miejscu wizja lokalna z udziałem Prezydenta Miasta Chorzowa.

Jednocześnie Spółka informuje, że kontynuuje proces usuwania paliwa biomasowego składowanego przy ul. Królowej Jadwigi w Chorzowie. Na dzień 3 października br. wywieziono z wyżej wskazanego terenu około 80% zmagazynowanej biomasy. Proces usuwania biomasy magazynowanej luzem w tej lokalizacji jest drugim etapem przyjętego planu, a jego zakończenie nastąpi w terminie do 15 października br.

Spółka pragnie także poinformować, że na dzień 26 września br., wykonała już część prac zaplanowanych w ramach trzeciego etapu planu. Z byłych i obecnych terenów Zakładów Azotowych w Chorzowie (rejon ul. Narutowicza i ul. Maciejkowickiej) została usunięta biomasa magazynowana w betonowych boksach. Oznacza to, iż na terenie Zakładów Azotowych w Chorzowie (rejon ul. Narutowicza i ul. Maciejkowickiej) Spółka nie magazynuje luzem paliw biomasowych. Usunięcie biomasy magazynowanej w opakowaniach typu „big bag”, zaplanowane na dzień 31 października br., stanowi ostatni etap przyjętego planu.

CEZ Chorzów pragnie ponownie przypomnieć, że podjęte wyżej opisane działania doprowadzą do całkowitego wyeliminowania magazynowania luzem paliw biomasowych poza terenem instalacji elektrociepłowni.

Sebastian Włodarski
Rzecznik Prasowy
CEZ Chorzów S. A.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa