Reklama:


Niezwykły projekt edukacyjny chorzowianki. Poznaj słowiańską kulturę

Stwory Potwory ziemi słowiańskiej to projekt, który przybliża kulturę ludową naszych przodków.Fot.: archiwum Anny Bączek-Lieber

Anna Bączek-Lieber to aktorka, animatorka kultury, chorzowianka. Tworzy autorski projekt „Stwory Potwory” ziemi słowiańskiej. To unikatowe na skalę kraju działanie, propagujące postaci z demonologii słowiańskiej w interpretacji młodych twórców.

Stwory Potwory ziemi słowiańskiej są działaniem pro edukacyjnym, niekomercyjnym skierowanym do dzieci i młodzieży, rodziców, pedagogów, nauczycieli, instruktorów oraz animatorów kultury.

– Naszym zadaniem jest dotarcie do jak największej ilości osób, aby powstałe materiały podczas projektu mogły zostać wykorzystane jako pomoc edukacyjna, wsparcie zajęć dydaktycznych, kulturowych czy też artystycznych dla dzieci i młodzieży – tłumaczy Anna Bączek-Lieber, autorka projektu.

Stwory Potwory to: 7 interesujących postaci z demonologii słowiańskiej (Lasowik, Płanetnik, Bzionek, Boże Siedleczko, Świetla, Dola, Utopiec), 7 dynamicznych filmów edukacyjnych, 7 mistrzowskich charakteryzacji, 7 autorskich scenariuszy lekcji, 7 warsztatów plastycznych, 7 ciekawych ilustracji, 13 twórców i tylko jedna strona internetowa, gdzie umieszczone są wszystkie materiały do darmowego wykorzystania dla wszystkich chętnych. Przez 2 lata strona będzie opłacana i bezpłatnie będzie można korzystać z jej zawartości.

Podstawowym założeniem zadania jest popularyzacja oraz przybliżenie dzieciom i młodzieży profili postaci z wierzeń ludowych kultury słowiańskiej, a co za tym idzie, popularyzacja korzeni kultury polskiej. Wiedza ta zostanie przekazana za pomocą dynamicznych filmów edukacyjnych, w których słowiańskie stwory będą same opowiadać o sobie.

– Pragniemy ukazać dzieciom nieznany im, bo pomijany chociażby w szkołach, świat ich praprzodków. Uświadomić im, że istniało coś więcej poza kulturą i wierzeniami Greków czy Rzymian, tak szeroko omawianą i popularną. Pragniemy zakotwiczyć w świadomości dzieci i młodzieży wyobrażone i ciekawe postaci, ożywione w rodzimych, ludowych wierzeniach kultury słowiańskiej – komentuje Anna Bączek-Lieber.

Postaci z mitologii Słowian przedstawione są atrakcyjny dla młodych widzów sposób, dzięki ciekawej charakteryzacji filmowej. Dodatkowo, dzieci i młodzież mogą wziąć udział w internetowym konkursie, którego celem jest stworzenie „Domowej Księgi Prawierzeń”. W księdze znajdą się najciekawsze wywiady z seniorami rodzin, dotyczące domowych legend i wierzeń.

Projekt bierze udział w programie Kultura w sieci Narodowego Centrum Kultury oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa

Reklama:

Najnowsze wiadomości