Reklama:


Ograniczenia w obsłudze bezpośredniej w Urzędzie Miasta

Ograniczenia w obsłudze bezpośredniej w Urzędzie Miasta

Władze miasta wprowadziły zmiany w zasadach bezpośredniej obsługi osób w Urzędzie Miasta Chorzów w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. Poniżej udostępniamy nowe reguły korzystania z usług miejskiego ratusza.

Z dniem 19 października 2020 wprowadzone zostają następujące zasady bezpośredniej obsługi mieszkańców we wszystkich wydziałach i biurach Urzędu Miasta Chorzów:

1) mieszkańcy przed wizytą w Urzędzie Miasta są zobowiązani umówić się telefonicznie, dzwoniąc na wskazane niżej numery telefonów,

2) przed wejściem do Urzędu mieszkańcy powinni zdezynfekować ręce oraz umożliwić wykonanie pomiaru temperatury ciała, a podczas wizyty realizować obowiązek zakrywania ust i nosa,

3) składanie podań i dokumentów w Urzędzie Miasta realizowane jest poprzez wrzucenie ich do urny stojącej w przedsionku Urzędu,

4) wydziały Urzędu Miasta obsługują również strony telefonicznie i za pośrednictwem elektronicznych narzędzi (mail, sekap, epuap),

5) zapewnia się mieszkańcom możliwość wejścia do budynku urzędu w celu zapoznania się z informacjami urzędowymi, znajdującymi się na tablicy ogłoszeń przy głównym wejściu do gmachu Urzędu oraz przy wejściu od ul. Jagiellońskiej,

6) obsługa mieszkańców odbywa się od poniedziałku do czwartku w godzinach 07:15 – 11:45 oraz 12:45 – 17:15, a w piątek w godzinach 07:15 – 11:45,

7) w godzinach 11:45 – 12:45 Urząd Miasta będzie niedostępny dla interesantów, a w tym czasie odbywać się będzie wietrzenie i dezynfekcja pomieszczeń.

Sprawy związane z rejestracją pojazdów i prawami jazdy załatwiane są: w Pawilonie C pod estakadą, w gmachu Urzędu Miasta – wejście na I piętro do Referatu Komunikacji wejściem głównym od strony Rynku. Sprawy dotyczące rejestracji pojazdów, dowodów rejestracyjnych – tel. 32 4165132sprawy dot. praw jazdy, innych uprawnień do kierowania, instruktorów nauki jazdy i Ośrodków Szkolenia Kierowców – tel. 32 4165138

Sprawy związane z dowodami osobistymi i ewidencją ludności załatwiane są w budynku Urzędu Miasta w pokojach nr 7, 9 i 11. Ta część parteru budynku jest odizolowana od reszty gmachu – wejście do gmachu budynku od ulicy Jagiellońskiej. Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych – tel. 32 4165010.

Pozostałe sprawy załatwiane są w poszczególnych Wydziałach:

Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej – 32 4165334

Wydział Zasobów Komunalnych – 32 4165121

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych – 32 4165027

Wydział Usług Komunalnych i Ekologii – sprawy ochrony środowiska i gospodarki komunalnej -32 4165413

Wydział Usług Komunalnych i Ekologii – Referat Gospodarki Odpadami -32 4165028

Urząd Stanu Cywilnego – 32 2412749

Wydział Budżetu i Analiz – 32 4165108

Wydział Działalności Gospodarczej – 32 4165015

Wydział Edukacji – 32 4165402

Wydział Egzekucji i Windykacji – 32 4165134

Wydział Geodezji – 32 4165431

Wydział Informatyki – 32 4165304

Wydział Inwestycji Komunalnych – 32 4165438

Wydział Księgowości – 32 4165105

Wydział Kultury, Sportu i Turystyki – 32 4165313

Wydział Obsługi Technicznej – 32 4165328

Wydział Organizacyjny i Kadr – 32 4165307

Wydział Polityki Społecznej – 32 4165226

Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej – 32 4165220

Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych – 32 4165627

Wydział Spraw Obywatelskich – sprawy wyborcze i inne – 32 4165229

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności – 32 4165987

Wydział Zarządzania Nieruchomościami – 32 4165425

Wydział Zasobów Komunalnych – 32 4165121

Wydział Zdrowia – 32 4165238

Kancelaria Rady Miasta – 32 4165205

Straż Miejska tel. Alarmowy 986, 32 2416145

Biuro Audytu i Kontroli tel. wew. 235 – 32 4165000

Biuro Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 32 4165432

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków – 32 4165415

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów – 32 4165420

Biuro Zamówień Publicznych – 32 4165237

lub pod numerami telefonów podanymi w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów pod adresem www.bip.chorzow.eu

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa

Reklama:

Najnowsze wiadomości