Zmiany w organizacji ruchu przy ul. 3 Maja

Zmiany w organizacji ruchu przy ul. 3 Maja

W związku z rozpoczęciem prac związanych z przebudową obiektu mostowego zamknięty dla ruchu pojazdów i pieszych zostanie fragment ulicy 3 Maja w Chorzowie położony pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Składową i rejonem posesji nr 151a. Zmiany zaczną obowiązywać w czwartek 12 listopada od godziny 12:00.

Wyznaczone zostaną objazdy prowadzone ciągiem ulicy 3 Maja, Żołnierzy Września, 75 Pułku Piechoty, Nomiarki, drogą wojewódzką nr 902, ul. Bytomską (w Świętochłowicach) i ul. 3 Maja. W ciągu ul. 3 Maja – na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ulicami Bytomską i Chorzowską (w Świętochłowicach) oraz przebudowywanym obiektem mostowym – przywrócony zostanie dwukierunkowy ruch pojazdów.

Piesi – celem przejścia pomiędzy rozdzielonymi odcinkami ulicy 3 Maja – będą mogli skorzystać z oznakowanego ciągu prowadzącego ulicą Waxmana i ścieżką łączącą rejon stawu Amelung z ulicą 3 Maja w rejonie posesji nr 151a.

Zakończenie tego etapu prac oraz przywrócenie ruchu na nowym obiekcie mostowym planowane jest do końca kwietnia 2021 r. Celem ułatwienia poruszania się kierowcom po ulicach objętych wprowadzanymi zmianami organizacji ruchu, wszystkie zamknięcia ulic oraz zmiany kierunków jazdy uwzględniane są na mapach bezpłatnej nawigacji Waze w ramach współpracy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie z firmą Google.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa