Pamiętna chwila. Nowy sztandar III LO im. Stefana Batorego

Wprowadzenie nowego sztandaru to szczególna chwila dla całej społeczności związanej z III LO im. Stefana Batorego.Fot.: facebook.com/3LoBatoryChorzow

W obecności władz miasta odbyła się uroczystość wprowadzenia nowego sztandaru w III Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego.

W dniu 13 listopada 2020 r. nastąpiło uroczyste wprowadzenie nowego sztandaru III LO im. Stefana Batorego w Chorzowie.

Pierwsze pomysły dotyczące pozyskania dla szkoły nowego sztandaru pojawiły się w 2018 roku w związku z obchodami 70-lecia Liceum. Pomysł wykluwał się powoli. W dniu 17 lutego 2020 r. dyrektor szkoły Katarzyna Sikora zwróciła się do społeczności szkolnej z apelem:

Drodzy Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice Uczniów III LO im. Stefana Batorego! Na skutek sugestii wielu osób przyjrzałam się i także dostrzegam potrzebę przekazania dotychczasowego sztandaru do Izby Tradycji oraz wprowadzenia nowego sztandaru.

Osobą, która zainicjowała działania, a następnie towarzyszyła projektowi w całym procesie jego tworzenia była Pani Anna Lepiarczyk. Sztandar powstał w Zakładzie Krawieckim „Fides” Spółka Cywilna. Od strony merytorycznej dzieło wspierał heraldyk Pan Romuald Kubiciel – jemu zawdzięczamy projekt sztandaru, pomoc w przygotowaniu dzisiejszego ceremoniału oraz ekspertyzę weksylologiczno-heraldyczną nowego sztandaru.

W uroczystości uczestniczyli: Andrzej Kotala – prezydent Chorzowa, Wiesław Ciężkowski – zastępca prezydenta Chorzowa, Ksiądz Piotr Berger – proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Chorzowie, Anna Lepiarczyk – matka chrzestna nowego sztandaru i absolwentka naszej szkoły; jak również jedynie (ze względu na ograniczenia związane z trwającą pandemią) przedstawiciele poszczególnych organów szkoły: Pani Monika Żądło-Szczepaniak – przewodnicząca Rady Rodziców oraz Benedykt Janikowski – przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.

Podczas ceremonii prezydent Andrzej Kotala uzbroił nowy sztandar i przekazał dyrektor Katarzynie Sikorze, która z kolei przekazała sztandar chorążemu pocztu sztandarowego ze słowami: Przekazuję Wam Sztandar Szkoły. Szanujcie go i nie splamcie!. Ksiądz Piotr Berger dokonał poświęcenia nowego sztandaru, a przedstawiciele poszczególnych organów szkoły oddali honory. Nastąpiła prezentacja sztandaru, a następnie odśpiewano hymn Polski i hymn Liceum.

Zgodnie z ekspertyzą weksylologiczno-heraldyczną sztandaru III Liceum Ogólnokształcącego: sztandar szkoły składa się z dwóch bławatów kwadratowych o proporcjach 100 x 100 wykończonych złotą frędzlą. Na prawym bławacie w układzie chorągwi na czerwonym polu w symetrycznym środku umieszczone jest godło państwa polskiego: srebrny orzeł w złotej koronie i z takimż orężem. Na lewej stronie bławatu sztandaru umieszczone jest w logo szkoły: owalny portret króla Stefana Batorego wykonany haftem malarskim otoczony srebrną bordiurą. W otoku wykonane nicią złotą napisy majuskulne ułożone w dwóch kierunkach i rozdzielone haftowanymi złotymi siedmoramiennymi gwiazdami: IIII Liceum Ogólnokształcące Im. Stefana Batorego w Chorzowie. Nad logiem i pod logiem szkoły napis majuskulny prosty wykonany nicią srebrną z maksymą szkoły: Fortuna Favet Fortibus. W dolnej części bławatu od drzewca, w ukłonie heraldycznym herb Miasta Chorzowa. Drzewce z drzewa toczonego, zwieńczone głowicą z godłem państwa polskiego wykonanym w metalu barwy srebrnej ze złota koroną i takimż orężem. Do głowicy przymocowane są dwie szarfy biało-czerwone złączone biało-czerwoną kokardą.

Nowy sztandar jest znakiem historii i tradycji Liceum. Łączy absolwentów, obecne i przyszłe pokolenia uczniów oraz rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi. To symbol trwania w szkole najważniejszych wartości.

Autorami tekstu są: Katarzyna Sikora, Anna Miozga, Krzysztof Oleś.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa

Reklama:

Najnowsze wiadomości