Zgasną światła w całej Polsce. Samorządy walczą o wpływy z PIT

Zgasną światła w całej Polsce. Samorządy walczą o wpływy z PIT

Samorządowcy zapowiadają, że 1 grudnia symbolicznie zgasną światła w wybranych punktach miast. Według nich bez dostępu do narzędzi finansowych, w tym środków z PIT i CIT oraz środków unijnych, nie poradzą sobie w warunkach niestabilnej polityki finansowej.

Stowarzyszenie „Tak! Samorządy dla Polski” rozpoczęło akcję #ProtestSamorządów. Do inicjatywy przyłączył obok m.in.: Białegostoku, Gdańska, Gliwic, Katowic, Poznania, Warszawy i Wrocławia włączył się również Chorzów. We wtorek o godzinie 17:00 w ramach symbolicznego protestu zostaną zgaszone iluminacje na budynku Urzędu Miasta i latarnie na Rynku.

– 28 października br., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił najbardziej antysamorządową ustawę w obecnej kadencji, kolejny raz pozbawiając mieszkańców pieniędzy na potrzeby ich lokalnych społeczności. Tym razem poprzez ograniczenie udziału we wpływach z PIT i CIT. Ustawa jest obecnie procedowana w Senacie i niebawem ponownie wróci do Sejmu. Żądamy przerwania przez Parlament RP procesu legislacyjnego nad tą ustawą – czytamy w opisie akcji na stronie Urzędu Miasta w Chorzowie.

Stowarzyszenie „Tak! Samorządy dla Polski” oczekuje od premiera Mateusza Morawieckiego skierowania do Sejmu RP inicjatywy ustawodawczej złożonej przez Stowarzyszenie, która proponuje zwiększenie udziałów samorządów w podatku PIT z 38,16% do 48,16%. Podniosłoby to dochody gmin w kraju, według planów na 2020 rok, o kwotę 11 336 421 000 zł. Podobne zapisy ustawowe powinny dotyczyć urealnienia dochodów powiatów i województw, tak aby również te jednostki mogły realizować swoje zadania.

Obecnie na brak stabilności dochodów samorządów lokalnych, dodatkowo nakłada się zagrożenie pozbawienia mieszkańców środków budżetu Unii Europejskiej i Funduszu Odbudowy. Dostęp do wielkich środków finansowych zmienił polskie wsie i miasta, zapewniając środki na budowę dróg, kanalizacji, oczyszczalni, obiektów sportowych i szpitalnych, finansując programy dla seniorów, młodzieży i kultury oraz sportu.

– Z całą mocą stwierdzamy, że społeczności samorządowe, bez dostępu do narzędzi finansowych, w tym środków z PIT i CIT oraz dostępu do środków unijnych, nie poradzą sobie same w warunkach niestabilnej polityki finansowej, szczególnie w sytuacji, kiedy trzeba będzie podjąć pracę nad odbudową potencjału społeczno-gospodarczego po kryzysie wywołanym pandemią Sars-Cov2 – tłumaczy Stowarzyszenie „Tak! Samorządy dla Polski”.

Pełna lista miejsc, gdzie zgasną jutro światła dostępna jest tutaj. W związku z wtorkową akcją otwarcie lodowiska zostało przeniesione na środę 2 grudnia.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa