Zmarła Daniela Sawicka-Oleksy

Zmarła Daniela Sawicka-Oleksy

Pożegnanie byłej dyrektor Muzeum w Chorzowie.

30 listopada w Katowicach odbyły się uroczystości pogrzebowe Danieli Sawickiej-Oleksy. Wieloletnia dyrektor Muzeum w Chorzowie zmarła 25 października 2020 roku. Miała 87 lat.

Daniela Sawicka-Oleksy była historykiem sztuki, absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego. Mieszkała w Katowicach. Z Chorzowem związała się zawodowo. Nim objęła stanowisko dyrektora miejscowego Muzeum (w roku 1991), pracowała w placówce jako starszy kustosz. Była współinicjatorką i współautorką wielu zorganizowanych w Muzeum wystaw, a także przygotowywanych tu publikacji i wydawnictw. Gdy decyzją prezydenta miasta w roku 1996 powołano do istnienia „Zeszyty Chorzowskie”, Daniela Sawicka-Oleksy została przewodniczącą rady redakcyjnej rocznika. Stała też m.in. na czele rady programowej pierwszej edycji „Chorzowskiego Słownika Biograficznego” Wiele energii poświęcała na propagowanie działalności Muzeum w środowisku lokalnym, czyniła starania na rzecz wykorzystania technik informatycznych jako narzędzia do dokumentacji zbiorów.

W roku 1999 Daniela Sawicka-Oleksy została uhonorowana Nagrodą Prezydenta Chorzowa w Dziedzinie Kultury. Wówczas też zakończyła dyrektorowanie chorzowskiemu Muzeum. W niepełnym wymiarze czasu pracy pozostała związana z placówką do roku 2006, W sumie przepracowała tu 45 lat.

Była zaangażowaną społeczniczką. Działała w strukturach Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki, którego była współzałożycielem i wieloletnim członkiem zarządu.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa

Reklama:

Najnowsze wiadomości