Chorzowski policjant ze społecznym wyróżnieniem

Chorzowski policjant ze społecznym wyróżnieniem

W ramach konkursu „Przyjaciel Rodziny 2020” Zarząd Województwa Śląskiego uhonorował 5 osób za ich wieloletnią pracę na rzecz innych. Wśród laureatów znalazł się st. asp. Sebastian Imiołczyk z Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie.

Zarząd Województwa Śląskiego wyróżnił osoby zasłużone dla rodzin. W konkursie „Przyjaciel Rodziny 2020” nagrody otrzymali ludzie angażujący się w promocję rodzicielstwa zastępczego, pomagający rodzinom w trudnej sytuacji i walczący z wykluczeniem społecznym. Wśród laureatów znalazł się policjant z Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie.

St. asp. Sebastian Imiołczyk jest funkcjonariuszem Policji od 2000 roku Służbę swą rozpoczął w katowickim Oddziale Prewencji, a następnie służył w Komendzie Miejskiej Policji w Katowicach. W latach 2005-2017 pracował w Zespole do spraw Nieletnich i Patologii Komisariatu Policji III w Katowicach, a od 2007 r. w Referacie do spraw Nieletnich i Patologii Komendy Miejskiej Policji w Katowicach. Obecnie jest specjalistą Jednoosobowego Stanowiska do spraw Prasowo-Informacyjnych Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie.

Przez cały okres służby jest zaangażowany w wiele projektów mających na celu poprawę bezpieczeństwa oraz pomoc rodzinom znajdujących się w różnego rodzaju kryzysach. Wielokrotnie prowadził szkolenia na temat profilaktyki uzależnień w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci dla kandydatów na rodziny zastępcze, oraz dla uczniów i rodziców w szkołach na terenie województwa śląskiego. Ściśle współpracuje z pedagogami szkolnymi, wspierając ich w rozwiązywaniu problemów. Inicjował szereg projektów mających na celu poprawę relacji między rówieśnikami w klasach integracyjnych. Od 2008 r. jest zaangażowany w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w internecie. W 2016 r. we współpracy z Katowickim Pałacem Młodzieży zorganizował kampanię „Sieć to nie śmietnik”. Jest też jednym z inicjatorów „Debat oksfordzkich” dla uczniów Katowickich szkół. Od 2017 roku aktywnie bierze udział w obchodach Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa