Bogaty rok literacki w Chorzowie

Bogaty rok literacki w Chorzowie

Rok 2020 obfitował nowe publikacje autorów i autorek związanych z Chorzowem. Zmieniła się również sytuacja na rynku czytelniczym. Ograniczony dostęp do tradycyjnych książek spowodował wzrost zainteresowania ebookami.

Mijający rok był rokiem kobiet, również w literaturze z noblistką Olgą Tokarczuk na czele. Nie inaczej było na chorzowskim rynku wydawniczym. Anna Dziewitt-Meller, chorzowianka i absolwentka I ULO im. Juliusza Słowackiego wydała w mijającym roku ważną i nagradzaną na ogólnopolskim forum książkę „Od jednego Lucypera”. Przez pryzmat Ślązaczek związanych z Chorzowem opowiada w niej o latach czterdziestych ubiegłego wieku, emancypacji klasowej i o wciąż pomijanym udziale kobiet w małej i wielkiej historii.

W tym roku pojawiły się również nowe teksty innych chorzowskich pisarek. „Las i ciemność” to najnowsza książka Marty Matyszczak, która jest już ósmą częścią popularnego cyklu „Kryminał pod Psem”. Laureatka tegorocznej Nagrody Prezydenta miasta Chorzów w dziedzinie kultury, Sabina Waszut, opublikowała opowiadanie „Porajmos” w antologii wojennych historii „Taniec pszczół”. Podejmuje w nim temat zagłady Romów w trakcie II Wojny Światowej.

Na tym kobiecym horyzoncie literackiego Chorzowa pojawił się również męski pierwiastek w postaci I tomu historii Ruchu Chorzów wydanej przez klub. Wszystkie wymienione publikacje dostępne są do nabycia w Księgarni Dopełniacz na chorzowskim rynku.

– Lokalne działanie jest dla nas bardzo ważne, dlatego zawsze wspieramy chorzowskich twórców. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku wszystko wróci do normy i będziemy mogli organizować więcej spotkań autorskich bo jest to kwintesencja tego miejsca – mówi Dagmara Kleszcz z Księgarni Dopełniacz.

Rok 2020 przyniósł również pewne zmiany w czytelnictwie. Ze względu na sytuację epidemiczną Miejska Biblioteka Publiczna w Chorzowie dyrektywą rozporządzeń rządowych ograniczała swoją działalność statutową w okresie kilku tygodni drugiego
kwartału a także jesienią br.

Przełożyło się to na spadki w ilości odwiedzin. Nieco ponad 35% mniej osób w stosunku do roku 2019 odwiedziło chorzowskie biblioteki, które odnotowały o 30% mniej wypożyczeń. Największy spadek w liczbie wypożyczeń nastąpił wśród osób młodych – powyżej 40% w grupach 16-19 lat i 20-24 lata. Najmniejszy spadek liczby wypożyczeń nastąpił w grupie osób powyżej 60 roku życia.

Aktualnie MBP w Chorzowie prowadzi swoją działalność w normalnym trybie. W roku bieżącym instytucja wzbogaciła się o ok. 2700 nowości czytelniczych zakupionych za 83 tysiące złotych.

Nowością, jaką przyniósł rok 2020 w czytelnictwie to bezpłatny dostęp do ebooków. Dzięki funduszom pozyskanym z budżetu obywatelskiego, czytelnicy Biblioteki po raz pierwszy uzyskali dostęp do platformy ebooków Legimi. Od miesiąca kwietnia, MBP wydała ponad 1300 kodów to książek w wersji elektronicznej. Pozyskany kod pozwala na bezpłatne nielimitowane korzystanie z ponad 54 tysięcy tytułów w okresie 30 dni.

– Czas przestojów wykorzystaliśmy na bieżące działania administracyjne, prace porządkowe, techniczne i działalność merytoryczną. Niedawno zakończyliśmy pierwszy etap remontu jednej z największych naszych agend – Filii nr 19 znajdującej się przy ulicy Kilińskiego 2. Zostały odmalowane pomieszczenia wypożyczalni książek i audiobooków, sali audiowizualnej i wypożyczalni dziecięcej. U progu nowego roku, serdecznie zapraszamy naszych szanownych Czytelników do ponownych odwiedzin i do korzystania z dostępnych zasobów. Pragnę także podziękować za zaufanie i wyrozumiałość w roku bieżącym – komentuje Beata Kaczmarek, dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa

Reklama:

Najnowsze wiadomości