Reklama:


Zmiany w Radzie Nadzorczej Ruchu

Zmiany w Radzie Nadzorczej Ruchu

Podczas ostatniego Walnego Zgromadzenia Spółki Ruch Chorzów doszło do zmian w Radzie Nadzorczej. Odwołane zostały trzy osoby, a skład Rady uzupełniło czterech nowych członków.

Decyzją Walnego Zgromadzenia z dnia 30 grudnia 2020 roku z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki odwołani zostali Zbigniew Piątek, Michał Tarnawski i Damian Żyła. Ponadto, Walne Zgromadzenie powołało Przemysława Biskupa, Mateusza Grzecha, Piotra Małeckiego i Daniela Recka. Rada Nadzorcza Ruchu Chorzów SA składa się obecnie z siedmiu osób i działa w składzie:

Marcin Mańka – Przewodniczący
Daniel Reck – Zastępca Przewodniczącego
Przemysław Biskup
Mateusz Grzech
Krzysztof Łyczykowski
Piotr Małecki
Marcin Stokłosa

Szczegółowe informacje dotyczące nowych osób zasiadających w Radzie Nadzorczej Ruchu można znaleźć na stronie internetowej klubu.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa