Tarcza 6.0 i wsparcie do 5000 złotych. PUP zachęca do składania wniosków

Tarcza 6.0 i wsparcie do 5000 złotych. PUP zachęca do składania wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie zaprasza do składania wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców określonych branż.

Tarcza 6.0 to nowe wsparcie dla wybranych branż. Dotacja może być udzielona do wysokości 5000 zł, przedsiębiorcą którzy:

– na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności kodami: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.20.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

– nie mieli zawieszonej działalności na dzień 30 września 2020 r.,

– mieli przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji. Wniosek o udzielenie dotacji należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.praca.gov.pl do powiatowego urzędu pracy właściwego terytorialnie ze względu na siedzibę mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy.

Wnioski złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane. Termin naboru wniosków – do 31.01.2021 r. Szczegóły naboru znajdują się na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie.

Jeszcze więcej wiadomości z Chorzowa